Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Konslutacje projektu ustawy!

Zachęcamy Państwa do zgłaszania uwag lub zainteresowania projektem ustawy z dnia 22 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym.

 

Uwagi należy zgłaszać na adres: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl 


Termin zgłaszania uwag upływa 4 lipca 2018 r.
 Treść projektu
>>>

Celem projektu jest doprecyzowanie (przesądzenie), że umiejscowienie infrastruktury służącej do przesyłu płynów, pary, gazów energii elektrycznej oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, na gruntach nienależących do przedsiębiorstw, w skład których wchodzi infrastruktura, nie zmienia sposobu opodatkowania tych gruntów, tj. nie powoduje obowiązku zapłaty podatku wg. najwyższej stawki dotyczącej nieruchomości wykorzystywanej do celów działalności gospodarczej.

 

Proszę zwrócić uwagę na stanowisko Ministerstwa Finansów do projektu >>>