Nasze bieżące działania

Inicjatywa Konfederacji Lewiatan

Konfederacja Lewiatan zawiązała koalicję organizacji pracodawców przeciw zniesieniu limitu tzw. 30-krotności przy odprowadzaniu składek ZUS.  

Pod apelem podpisały się również wszystkie pozostałe reprezentatywne organizacje pracodawców obecne w Radzie Dialogu Społecznego: Pracodawcy RP, Business Centre Club oraz Związek Rzemiosła Polskiego, a także Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz 24 branżowe organizacje przedsiębiorców.


List z apelem trafił do premiera Mateusza Morawieckiego oraz minister Elżbiety Rafalskiej. Organizacje i stowarzyszenia, które jeszcze nie przyłączyły się do tej inicjatywy, mogą nadal do niej dołączyć, zgłaszając Konfederacji Lewiatan poparcie apelu.

Sygnetariusze postulują przyjęcie przez stronę rządową zobowiązania 
o utrzymaniu górnego limitu podstawy składek na ubezpieczenie społeczne, przynajmniej do 2020 roku, i podjęcia rzeczowych rozmów z parterami społecznymi. Zwracają również uwagę na fakt, że nie udało się w tej sprawie osiągnąć porozumienia ze stroną rządową na forum Rady Dialogu Społecznego.

W opinii organizacji pracodawców, przepisy ws. zniesienia limitu 30-krotności powinny być wycofane i ponownie skonsultowane m.in. ze względu na:

- kontrowersje jakie wywołało procedowanie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw znoszącej zasadę trzydziestokrotności,
- odwołanie przez Trybunał Konstytucyjny rozprawy w sprawie zbadania zgodności ustawy z Konstytucją RP i nieznany termin rozpoznania wniosku Prezydenta RP,
- niepewność odnośnie stanu prawnego oraz kolejne inicjatywy legislacyjne podwyższające koszty działalności pracodawców, ograniczające możliwości podejmowania nowych inwestycji przez przedsiębiorców,
- cele rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, zakładające tworzenie w naszym kraju miejsc pracy wysokiej jakości i wysoko wynagradzanych,
- wzrost kosztów pracy wysokiej klasy specjalistów, które zmniejszają atrakcyjność tworzenia w naszym kraju innowacyjnych miejsc pracy,
- brak inicjatyw zwiększających atrakcyjność umów o pracę w stosunku do innych forma zatrudnienia,
- finalizacje procesu opracowywania budżetów przez przedsiębiorców na rok 2019 r.

Pod apelem podpisały się:

 •  Konfederacja Lewiatan
 •  Pracodawcy RP
 •  Business Centre Club
 •  Związek Rzemiosła Polskiego
 •  Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
 •  Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
 •  Polska Rada Centrów Handlowych
 •  Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan
 •  Związek Pracodawców Firm Produkcyjnych
 •  Transport i Logistyka Polska
 •  Polskie Forum HR
 • Związek Pracodawców Prywatnych Mediów
 •  Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych
 •  Izba Gospodarki Elektronicznej
 •  Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego
 •  Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji
 •  Federacja Przedsiębiorców Polskich
 •  Związek Pracodawców Branży Infrastruktury
 •  Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej
 •  Związek Pracodawców Branżowych
 •  Polska Izba Gospodarcza Czystości
 •  IAB Polska
 •  Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
 •  Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan
 •  Rada Podatkowa Lewiatan
 •  Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego
 •  Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa
 •  Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu
 •  Polska Unia Szpitali Specjalistycznych
 •  Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki
 • ABSL
 • Stowarzyszenie Energii Odnawialnej
 • Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń
 • Związek Pracodawców STRATERA MED