Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

VI Konferencja dla Budownictwa

W dniach 1-2 kwietnia 2014 roku w Ossie k. Rawy Mazowieckiej po raz szósty odbędzie się Konferencja dla Budownictwa poświęcona problemom branży budowlanej na tle tempa rozwoju naszej gospodarki. 

 

 

W programie:

 • 3% wzrostu PKB - prognozy makroekonomiczne 2014/15. Konsekwencje dla rozwoju gospodarki,
 • Koniunktura i prognozy dla rynku budowlanego - inwestycje publiczne, w tym infrastrukturalne, rynek mieszkaniowy. Konsekwencje dla strategii sprzedaży i marketingu,
 • Zysk firmy a rzetelność przedsiębiorcy - co robić, aby uczciwym przedsiębiorcom było lepiej,
 • Zamówienia publiczne kreatorem jakości w budownictwie - czy to możliwe? Skutki nowych dyrektyw unijnych,
 • Przedsiębiorca słabszy od organów administracji publicznej.

 

Ponadto warsztaty szkoleniowe:

 • Nowe rynki, nowe perspektywy. Jak rozwijać działalność na Wschodzie. Uwarunkowania ekspansji na rynkach rozwiniętych. Płynność finansowa i wsparcie eksportu,
 • Ujmij Pana pod kolana, czyli zarządzanie w polskich przedsiębiorstwach,
 • Nowoczesne kanały sprzedaży (e-commerce, efektywność sprzedaży w marketach tradycyjnych a sklepach dyskontowych),
 • Zarządzanie informacją w kryzysie. Skuteczny marketing w branży budowlanej - budowa wizerunku, czy czarny PR,
 • Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych (konsekwencje dla producentów, sprzedawców, projektantów i wykonawców),
 • Systemy ETICS - nowe wymagania prawne i problemy handlowe na tle realiów rynkowych,
 • Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków - obowiązki producentów, projektantów i wykonawców,
 • Optymalne wykorzystanie czasu pracy a ograniczenia prawne - w tym umowy zlecenia i samozatrudnienie.