Programy wsparcia przedsiebiorców z makroregionu Polski Wschodniej

Nasze bieżące działania

Programy wsparcia przedsiebiorców z makroregionu Polski Wschodniej

Poniżej aktualne informacje o planowanych/ogłoszonych programach wsparcia przedsiębiorców z makroregionu Polski Wschodniej.

 

Opublikowano harmonogram naborów wniosków na 2023 r. Na ten rok w programie dla Polski Wschodniej zaplanowano cztery nabory w trybie konkursowym skierowane do przedsiębiorców.

Z oferty mogą skorzystać firmy zlokalizowane w województwach: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim oraz część województwa mazowieckiego (z wyłączeniem regionu stołecznego tj. Warszawy i 9-ciu otaczających jej powiatów).

Automatyzacja i robotyzacja MŚP - dofinansowanie na zakup automatów, robotów, zaawansowanego oprogramowania wspierającego automatyzację/robotyzację, innych technologii Przemysłu 4.0. Dla MŚP. Maksymalna wartość dotacji 3 mln PLN. Alokacja 100 mln PLN. Nabór wniosków od 2 sierpnia do 25 października 2023 r.

Wzornictwo w MŚP - dofinansowanie na opracowanie i wdrożenie nowego projektu wzorniczego produktu (w tym usługi doradcze, nabycie niezbędnych maszyn i urządzeń, oprogramowania). Dla MŚP. Maksymalna wartość dotacji 3 mln PLN. Alokacja 100 mln PLN. Nabór wniosków od 9 maja do 29 sierpnia 2023 r.

Wsparcie rozwoju działalności gospodarczej startupów w makroregionie Polski Wschodniej - dofinansowanie na rozwój działalności (inwestycje, wynagrodzenia, marketing) dla startupów, które zakończyły proces inkubacji w ramach Platform startowych. Maksymalna wartość dotacji 600 tys. PLN. Alokacja 60 mln PLN. Nabór wniosków od 5 września do 31 października 2023 r.

Opracowanie modelu biznesowego transformacji przedsiębiorstwa w oparciu o założenia gospodarki o obiegu zamkniętym - dofinansowanie na usługi doradcze związane z przygotowaniem modelu biznesowego transformacji w kierunku GOZ. Dla MŚP. Maksymalna wartość dotacji 150 tys. PLN. Alokacja 10 mln PLN. Nabór wniosków od 10 października do 19 grudnia 2023 r. Opracowanie modelu w ramach tego działania umożliwi następnie ubieganie się o dofinansowanie jego wdrożenia w 2024 r. - m.in. zakup bardziej przyjaznych dla środowiska maszyn, technologii.

Przedsiębiorcy z Polski Wschodniej mogą także ubiegać się o dofinansowanie swoich planów rozwojowych w ramach krajowego Programu FENG: Ścieżka SMART na opracowanie i/lub wdrożenie innowacji, Kredyt Technologiczny na wdrożenie nowej technologii, Kredyt Ekologiczny na poprawę efektywności energetycznej.

Zapraszamy do kontaktu.

Update cookies preferences