Ścieżka SMART - dofinansowanie dla MMŚP o łącznej kwocie 6,67 mld zł

Nasze bieżące działania

Ścieżka SMART - dofinansowanie dla MMŚP o łącznej kwocie 6,67 mld zł

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór do programu Ścieżka SMART. Do zdobycia w 2023 r. dofinansowanie o łącznej kwocie 6,67 mld zł

 

W ramach jednego z naszych spotkań z cyklu "O biznesie przy kawie" informowaliśmy Państwa o ogólnopolskich konkursach dla przedsiębiorców. W dzisiejszym artykule szczegóły jednego z nich: nabór do Ścieżki SMART w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 (FENG) rozpoczął się juz w lutym. Jest to pierwszy uruchamiany konkurs w ramach programu FENG, przy czym już od 21 lutego przedsiębiorcy z sektora mikro-, małych i średnich firm mogą składać wnioski o dofinansowanie do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Konkurs ma na celu wsparcie rozwoju działań badawczych i innowacyjnych polskich biznesów. W bieżacym roku w ramach Ścieżki SMART do przedsiębiorców trafi łącznie 10,67 mld zł, z czego PARP rozdysponuje kwotę 6,67 mld zł.

– Pierwsze nabory w ramach programu FENG otwierają nowy etap realizacji polityki spójności na lata 2021-2027. Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o wsparcie unijne za pośrednictwem m.in. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Do tej pory, instytucje odpowiedzialne za koordynację konkursów, przeprowadziły już wiele naborów, których efekty możemy obserwować w postaci licznie zrealizowanych, innowacyjnych projektów. Z przyjemnością przekazujemy w ręce polskich przedsiębiorców kolejne narzędzia, które pozwolą im dalej rozwijać i tworzyć prężnie działającą gospodarkę – powiedział Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Grzegorz Puda.

Ścieżka SMART to zupełnie nowa oferta dla przedsiębiorców i zarazem pierwszy konkurs uruchamiany w ramach programu FENG. Skierowana jest do sektora MŚP, dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych (organizacje i instytuty badawcze, organizacje pozarządowe, uczelnie i inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki). PARP jest odpowiedzialna za realizację naborów skierowanych do mikro-, małych i średnich firm.

W ramach programu przewidziano kompleksowe wsparcie projektów, obejmujących m.in. działalność badawczo-rozwojową, wdrażanie innowacji, infrastrukturę B+R, cyfryzację, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizację oraz podwyższanie kompetencji.

Celem konkursu jest rozwój działań badawczych i innowacyjnych, wzmocnienie współpracy między biznesem a podmiotami naukowymi, skupiającej się m.in. na gospodarce niskoemisyjnej, zmianach klimatu oraz gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ).

– Ścieżka SMART to konkurs o ogromnym budżecie. Tylko w tym roku PARP wesprze innowacyjne projekty polskich przedsiębiorców kwotą 6,67 mld zł z Funduszy Europejskich. Gorąco zachęcam wszystkie firmy, które mają plany badawcze i rozwojowe, by spróbowały swoich sił w konkursie. Wnioski w Ścieżce SMART można składać już od 21 lutego. Biorąc pod uwagę dostępny budżet, szanse na zdobycie dofinansowania są bardzo duże. Środki unijne pozwolą firmom na wzmocnienie swojej przewagi konkurencyjnej, rozwój i wdrażanie kolejnych innowacji – mówi Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Nowe, modułowe podejście
Ścieżka SMART opiera się na realizacji projektów modułowych, czyli takich, gdzie przedsiębiorca MŚP wybiera jeden z dwóch modułów obowiązkowych (prace badawczo-rozwojowe lub wdrożenie innowacji) oraz dowolną liczbę modułów fakultatywnych (cyfryzacja, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizacja, rozwój kompetencji, infrastruktura B+R).

W module obligatoryjnym – B+R, wnioskodawca może uzyskać finansowanie na wszystkie elementy procesu badawczego – badania przemysłowe, prace rozwojowe (w tym stworzenie prototypu oraz testowanie go) oraz zaangażowanie przyszłych użytkowników. Aby moduł mógł być objęty wsparciem, przedsiębiorca musi zaplanować przynajmniej prace rozwojowe. Efektem zaplanowanych prac B+R powinno być opracowanie – możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej – innowacyjnego rozwiązania, tj.: nowego albo ulepszonego wyrobu lub usługi (innowacji produktowej) lub nowego albo ulepszonego procesu biznesowego dotyczącego funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług (innowacji w procesie biznesowym).

Drugi moduł obligatoryjny, który przedsiębiorca może wybrać, to wdrożenie innowacji. Obejmuje on dofinansowanie wdrożenia w przedsiębiorstwie wyników prac B+R, posiadanych przez Wnioskodawcę lub będących efektem realizacji modułu B+R. Wyniki prac B+R muszą prowadzić do powstania innowacji produktowej lub procesowej co najmniej na poziomie krajowym. Wśród kosztów objętych wsparciem znajdują się m. in.: zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych, zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości, nabycie robót i materiałów budowlanych czy zakup wartości niematerialnych i prawnych.

Do modułu obligatoryjnego wnioskodawca może dobrać dowolną liczbę modułów fakultatywnych. Do wyboru ma ich pięć: cyfryzacja, zazielenie, internacjonalizacja, kompetencje oraz infrastruktura B+R.

Zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem Karolem Kaczmarskim - Wiceprezes ŚZPP Lewiatan, Członek Zarządu Fundacji Rozwoju Przemysłu, związany od ponad 12 lat z tematyką dofinansowań Unii Europejskiej, współpracował przy projektach inwestycyjnych i pro przedsiębiorczych, specjalista i ekspert PARP w dziedzinie CSR, specjalista w budowie modeli biznesowych, ekspansji zagranicznej, doradztwie w procesach zarządczych. 

- k.kaczmarski@furp.pl , lub pod nr. 534 234 201

Kolejne nabory przewidziane przez PARP w ramach Ścieżki SMART ogłoszone będą:

  • 30 marca 2023 r. – nabór dla pojedynczych MŚP
  • 10 maja 2023 r. – nabór dla konsorcjów MŚP
  • 6 czerwca 2023 r. – nabór projektów na rzecz dostępności dla pojedynczych MŚP

Realizacją programu zajmują się Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie programu Ścieżka SMART.

Update cookies preferences