Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

O biznesie przy kawie - luty 2023 - relacja

Tradycyjnie w ostatni czwartek lutego spotkaliśmy się na popołudniowym spotkaniu z cyklu "O biznesie przy kawie". Tym razem wspólnie z prowadzonym przez Związek punktem Europe Direct Kielce zaprosiliśmy ekspertów, aby porozmawiać o możliwości wsparcia rozwoju firm ze środków Unii Europejskiej nowej perspektywy finansowej na lata 2021-27. Ważnym punktem spotkania było przedstawienie możliwości jakie niesie proces transformacji cyfrowej w rodzimych firmach, usprawniając procesy wewnętrzne i podnosząc ich konkurencyjność.

Na początku spotkania powróciliśmy do tematyki styczniowego „O biznesie przy kawie”, podczas którego podejmowaliśmy kwestie instrumentów finansowych – preferencyjnych unijnych pożyczek. Justyna Harenza– Prezes Zarządu Świętokrzyskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o. – krótko podsumowała zakończony w ub. piątek nabór na pożyczki 0 % dla MŚP z regionu (ŚFR pełnił rolę pośrednika). Podkreśliła, że zainteresowanie dostępnymi w naborze 32 mln zł na nieoprocentowane pożyczki wśród firm było duże - po zakończonym naborze już powstała lista rezerwowa wniosków od firm na łączną kwotę ponad 9 mln zł. Co ważne już w okolicach maja/czerwca br. planowane jest uruchomienie kolejnych 32 mln złotych na pożyczki 0 % - zainteresowane firmy prosimy o kontakt z Świętokrzyskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o.

Dominik Kraska – zastępca Dyrektora Kieleckiego Parku Technologicznego – przybliżył przedsiębiorcom założenia utworzonego przez KPT i Partnerów Digital Innovation Hub Technopark Kielce – ośrodka innowacji cyfrowej, będącej inicjatywą Komisji Europejskiej. Inwestycja w cyfryzację firm jest obok inwestycji w zieloną energię jednym z priorytetów działania Komisji Europejskiej na najbliższe lata. Na te cele zaplanowane zostały w nowej perspektywie duże środki finansowe. To odpowiedź UE na wyzwania pandemii Covid-19 czy wywołanego wojną kryzysu energetycznego. W całej UE powstaje 115 Hubów Innowacji Cyfrowych (ang. Digital Innovation Hubs), w tym 11 w Polsce. Świętokrzyski HUB ma wspierać przedsiębiorstwa z regionu – podnosić ich wiedzę, kompetencje i wspierać procesy cyfryzacji, a tym samym wpływać na ich konkurencyjność. Przedsiębiorcy na czwartkowym spotkaniu poznali kryteria kwalifikujące firmę do otrzymania tego wsparcia oraz możliwości jakie za sobą niesie udział firmy w działaniach HUB. W sumie 171 przedsiębiorstw MŚP z regionu, dzięki DIH TK udoskonali swoje procesy wewnętrzne lub wdroży nowy produkt. 20 kwietnia br. planowana jest konferencja otwierająca działalność Digital Innovation Hub Technopark Kielce - już dziś wspólnie z Kieleckim Parkiem Technologicznym serdecznie zapraszamy na wydarzenie! Tymczasem rozpoczynamy rekrutację do projektu – zainteresowane przedsiębiorstwa - Członków ŚZPP Lewiatan prosimy o kontakt z biurem Związku.

Karol Kaczmarski i Łukasz Syska – Członkowie Zarządu Fundacji Rozwoju Przemysłu, w dalszej części spotkania przedstawili założenia oraz terminy konkursów dla przedsiębiorstw, które chcą się rozwijać przy wykorzystaniu środków europejskich. Przed świętokrzyskimi firmami wiele możliwości oraz miliardy złotych wsparcia – z programów krajowych, programu regionalnego czy Polski Wschodniej. Eksperci podkreślili, że zmienił się sposób wspierania firm – dotacje zostały zastąpione instrumentami finansowymi – częściowo bezzwrotnymi. Omówiony został aktualny nabór w ramach krajowego programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – uruchomiona ścieżka SMART jest dedykowana MŚP oraz dużym podmiotom. Specyfika programu jest nowatorska – firma sama decyduje jakie moduły chce realizować (7 modułów do wyboru). Obowiązkowe moduły B+R lub wdrożenie innowacji można łączyć dowolnie z modułami fakultatywnymi np. dot. szkoleń pracowników, cyfryzacją czy internacjonalizacją. Eksperci omówili także założenia regionalnego programu Fundusze dla Świętokrzyskiego oraz Kredytu Technologicznego (BGK).

Już dziś zapraszamy na bezpłatne dla Członków Związku konsultacje z Karolem Kaczmarskim w ramach inicjatywy Związku OPEN EXPERT DAY - Przygotuj firmę na pozyskanie dotacji z UE! Zapraszamy już 1 marca br. w godz. 10:00-12:00 do biura ŚZPP Lewiatan, ale także do kontaktu mailowego: k.kaczmarski@furp.pl lub pod nr 534 234 201.

Czwartkowe spotkanie było okazją do dyskusji oraz zawiązania i pogłębienia cennych relacji biznesowych. Dziękujemy zaproszonym ekspertom i naszym gościom za przybycie, dyskusje i wspólnie spędzony czas. Zapraszamy na kolejne „O biznesie przy kawie” 31 marca br. z udziałem mec. Emilii Polańskiej - Przewodniczącej Rady Nadzorczej Związku, Centrum Restrukturyzacji i Mediacji Sp. z o.o.

 

 

 

Update cookies preferences