Zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców od Urzędu Miasta Kielce

Nasze bieżące działania

Zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców od Urzędu Miasta Kielce

Przedstawiamy aktualne uchwały władz miasta Kielce dotyczące zwolnień z podatku od nieruchomości oraz w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

 

Wyrazem otwartego podejścia władz miasta Kielce do zgłaszających się inwestorów, a także lokalnych przedsiębiorców chcących inwestować w mieście jest propozycja uchwał w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla nowo wybudowanych budynków biurowych oraz produkcyjnych, które zostały przyjęte przez Radę Miasta Kielce w lutym 2022 r. Obie uchwały obowiązują do 31 grudnia 2023 r. W styczniu 2023 r. Rada Miasta Kielce przyjęła kolejną uchwałę umożliwiającą zwolnienie z podatku od nieruchomości dla nowych przedsiębiorstw tworzących miejsca pracy.

Uchwała w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na inwestycję początkową w zakresie nowo wybudowanych budynków biurowych była odpowiedzią na widoczny w całej Polsce trend i oczekiwania inwestorów.

Uchwała umożliwia przedsiębiorcom realizującym inwestycje początkowe uzyskanie zwolnienia z podatku od nieruchomości na okres maksymalnie 3 lat dla nowo wybudowanych budynków o powierzchni użytkowej co najmniej 3000 m2, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w których co najmniej 80 % powierzchni użytkowej stanowić będzie powierzchnia biurowa o wysokim standardzie.

Przedsiębiorca, który do 31 grudnia 2023 r. złoży pisemne zgłoszenie o zamiarze skorzystania z pomocy przed rozpoczęciem prac nad realizacją inwestycji nabywa prawo do otrzymania pomocy w formie zwolnienia z podatku z dniem dokonania zgłoszenia.

2 uchwały funkcjonują już od 2022 roku:

1. Uchwała Rady Miasta nr LVII/1122/2022 z dnia 17 lutego 2022 dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości nowo wybudowanych powierzchni biurowych o wysokim standardzie http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2022/831/akt.pdf

2. Uchwała Rady Miasta nr LVII/1121/2022 z dnia 17 lutego 2022 dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków lub ich części przeznaczonych na działalność produkcyjną http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2022/830/akt.pdf

 

Kolejna uchwała została przyjęta przez Radę Miasta na początku 2023:

1. Uchwała Rady Miasta nr LXXI/1412/2023 z dnia 19 stycznia 2023 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości z tytułu tworzenia miejsc pracy http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2023/581/akt.pdf

 

Wszystkie uchwały dotyczą zwolnień podatkowych związanych z realizacją inwestycji początkowej. Oznacza to, że wniosek o  przyznanie zwolnienia z podatku od nieruchomości należy złożyć do Urzędu Miasta Kielce przed rozpoczęciem inwestycji.

Szczegółowych informacji co do sposobu i warunków skorzystania ze zwolnienia podatkowego udziela kierownictwo Wydziału Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji w UM Kielce: https://aplikacje.kielce.eu/telefony/

Cała Polska SPECJALNĄ STREFĄ EKONOMICZNĄ!

Przedsiębiorco! Urząd Miasta Kielce przypomina o możłiwości skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji!

Polska Strefa Inwestycji to instrument wsparcia dla inwestorów, który od 2018 roku zastąpił zwolnienia podatkowe w ramach dotychczasowych specjalnych stref ekonomicznych. Jest to rządowy instrument wsparcia, który umożliwia firmom realizującym nowe inwestycje uzyskanie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT/PIT) na okres 10-15 lat w wysokości nawet do 70% wartości planowanej inwestycji na terenie całej Polski (bez względu na lokalizację firmy lub zakładu). Planowana inwestycja może być zlokalizowana na prywatnych lub publicznych terenach inwestycyjnych. Na portalu biznes.gov.pl udostępniona jest interaktywna mapa, na której opisane są warunki inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji dla każdego powiatu w Polsce.

Wsparcie przyznawane jest w formie zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub zwolnienia z podatku dochodowego PIT, w związku z realizacją nowej inwestycji. Ulga podatkowa stanowi regionalną pomoc inwestycyjną.

Limit zwolnienia z podatku dochodowego liczony jest jako procent od:

  • kosztów nowej inwestycji (poniesionych nakładów inwestycyjnych)

lub

  • 2-letnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Urzędu Miasta Kielce.

 

Update cookies preferences