Zakończenie kadencji Świętokrzyskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Nasze bieżące działania

Zakończenie kadencji Świętokrzyskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

W Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach 21 marca br. odbyło się wspólne, ostatnie w tej kadencji posiedzenie członków Świętokrzyskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz przedstawicieli Grup Tematycznych, działających przy Komitecie.

 

Świętokrzyski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej to organ wspierający działania Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w procesie koordynacji i monitoringu rozwoju ekonomii społecznej. Pełni funkcję opiniodawczą, konsultacyjną i doradczą oraz współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego odpowiedzialnym za koordynację rozwoju ekonomii społecznej w regionie.

ŚZPP Lewiatan w Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej zakończonej kadencji reprezentowała Dyrektor Biura Związku - dr Anna Kaczor.

Komitet składa się z przedstawicieli: samorządu województwa, samorządów lokalnych, sektora ekonomii społecznej, w szczególności przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego, nauki, biznesu oraz innych instytucji działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. Do najważniejszych zadań Komitetu należy m.in.: wyznaczanie wizji i kierunków rozwoju ekonomii społecznej, opiniowanie i rekomendowanie propozycji strategicznych, programowych, legislacyjnych i finansowych mających znaczenie dla ekonomii społecznej, wspieranie działań na rzecz korzystnych rozwiązań prawnych w obszarze sektora ekonomii społecznej, a także kreowanie i promowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju ekonomii społecznej w województwie.

 

Źródło: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna

Foto: Świętokrzyska Ekonomia Społeczna

Update cookies preferences