Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Wojewódzka Rada Rynku Pracy podsumowała działalność za rok 2023

Zaopiniowanie 182 wniosków w sprawie nowych kierunków kształcenia, bieżące reagowanie na potrzeby rynku pracy w dziedzinie edukacji zawodowej – to efekty 5 posiedzeń Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w 2023 roku.  

Serdecznie dziękuję pracownikom Wojewódzkiego Urzędu Pracy za cykliczne informacje i raporty dotyczące funkcjonowania świętokrzyskiego rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb zatrudnieniowych pracodawców – mówił w trakcie spotkania prezes ŚZPP Lewiatan Marek Banasik, który jest Przewodniczącym WRRP. Jedną z kluczowych kompetencji Rady Rynku jest weryfikacja proponowanych przez szkoły ponadpodstawowe nowych kierunków kształcenia pod kątem ich zgodności z aktualnymi potrzebami gospodarki. Dane, w tym wyniki badań, które dostarcza Wojewódzki Urząd Pracy, stanowią dla nas niezwykle cenne źródło informacji – deklarował przewodniczący Rady.

Więcej informacji na stronie internetowej WUP.

Zdjęcie: Wojewódzki Urząd Pracy w Kilcach 

 

Update cookies preferences