Nasze bieżące działania

Witamy nowego Wiceprezesa

Zarząd Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan składa się z Prezesa oraz od dwóch do sześciu Wiceprezesów. Skład Zarządu Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan od 2019 roku tworzą: Prezes - Pan Marek Banasik, Wiceprezesowie - Pani Barbara Czerska, Pani Małgorzata Suchodolska oraz Pan Wojciech Stachowicz-Szczepanik. Do kompetencji Zarządu należy m.in.: przygotowanie projektów i planów działania Związku, podejmowanie uchwał i decyzji dotyczących działalności Związku, ustalanie zasad współpracy z członkami wspierającymi i honorowymi oraz szeroko rozumiane reprezentowanie Związku.

W tym roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę, wedle której w poczet Zarządu Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan przyjęto nowego Wiceprezesa. Został nim Pan Karol Kaczmarski od wielu lat związany ze ŚZPP Lewiatan. Obecnie prężnie prowadzący własną działalność gospodarczą dotyczącą doradztwa i konsultacji w obszarze funduszy unijnych, inwestycji i modelowania biznesowego. Ponadto jest Członkiem Zarządu Fundacji Rozwoju Przemysłu, w której zajmuje się zagadnieniami związanymi mi.in.: z tworzeniem biznesplanów, strategii marketingowych i reklamowych, analizą finansową i ekonomiczną przedsięwzięć oraz badaniem rynku. Prywatnie Pan Karol jest sympatykiem wycieczek rowerowych oraz wielbicielem czytania książek.

Składamy serdeczne gratulacje dla Pana Wiceprezesa!