Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Webinarium w ramach cyklu e-Akademii Lewiatana: Sygnaliści w pracy. Nowe regulacje

Zapraszamy na bezpłatne webinarium o sygnalistach - 7 marca w godz. 10:00 - 12:00

W ostatnim czasie przyspieszyły prace nad projektem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, którego ostatnia wersja datowana jest na 5 stycznia 2023 r. Prywatne i publiczne podmioty, dla których pracuje min. 50 osób, na podstawie nowych przepisów będą zobowiązane do tworzenia wewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości i ochrony osób zgłaszających – sygnalistów. 

Nowa ustawa ma określać obowiązkowy i fakultatywny zakres informacji o naruszeniach, które będą rozpatrywane przez pracodawców lub organy publiczne, jeżeli sygnalista zdecyduje się ujawnić sprawę poza miejscem pracy. Organizacje powinny dawać możliwość poufnego zgłaszania takich informacji. Z należytą starannością muszą też podejmować działania wyjaśniające w odpowiedzi na zgłoszenie. Te, które nie wdrożą procedury zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych lub zrobią to niezgodnie z przepisami muszą liczyć się z karami. Elementem procesu wdrożeniowego musi być m.in. konsultacja procedury ze związkami zawodowymi lub reprezentacją pracowników. Organizacje będą miały zaledwie kilka miesięcy na dostosowanie się do nowych wymogów.

GRUPA DOCELOWA:

Istnieje szeroka grupa odbiorców potencjalnie zainteresowanych wydarzeniem, które w organizacjach mogą odpowiadać za wdrożenie wewnętrznych procedur, przyjmowanie zgłoszeń i podejmowanie na ich podstawie działań następczych.

Wśród nich są:

  • oficerowie compliance;
  • rzecznicy etyki;
  • audytorzy wewnętrzni ;
  • specjaliści ds. HR;
  • inspektorzy ochrony danych;
  • pracodawcy, na których spoczywa odpowiedzialność prawna za zgodność procedur z przepisami.

CEL SPOTKANIA:

Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z nowymi wymaganiami, zasadami ich wdrożenia oraz obszarami odpowiedzialności za naruszenie przepisów o ochronie sygnalistów.

CO ZYSKAJĄ UCZESTNICY:

Uczestnicy będą mogli skorzystać z wiedzy i praktycznych porad specjalistów Linii Etyki, od lat zajmujących się przygotowaniem i obsługą wewnętrznych kanałów zgłaszania dla klientów biznesowych.

 

KONTAKT i REJESTRACJA

Grażyna Mazurek, Departament Wydarzeń

tel.: (+48 22) 55 99 940 kom. 698 663 090 | mail: gmazurek@lewiatan.org

 

Update cookies preferences