Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Walne Zgromadzenie Członków ŚZPP Lewiatan

Zarząd Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan zaprasza Członków na sprawozdawcze Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dn. 21 czerwca br. (wtorek) o godz. 15.00 w pierwszym terminie lub o godz. 16.00 w drugim terminie w Hotelu Tęczowy Młyn przy ul. Zakładowej 4 w Kielcach.

Z uwagi na kwestie organizacyjne, prosimy o potwierdzenie obecności na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków, telefonicznie: (41) 341-70-39 lub drogą elektroniczną: k.stepniewska@szpp.eu do dn.14 czerwca br.

W przypadku delegowania pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków prosimy o dostarczenie stosownego pełnomocnictwa (wzór ).

Update cookies preferences