Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

W czerwcu inflacja przekroczy 15%

Jutro (1. lipca) GUS poda szacunkowe dane o inflacji w czerwcu. Możemy się spodziewać, że znowu będzie rekordowa i przekroczy 15%.

Według naszych prognoz inflacja w czerwcu wyniesie 15,3%, w maju osiągnęła 13,9%. Tak silny wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca podyktowany będzie niesłabnącym wzrostem cen ropy naftowej na świecie oraz kosztów wytwarzania energii.
W przypadku Polski dochodzi do tego również wzrost cen węgla.

Również po danych dotyczących inflacji producenckiej, która kolejny raz przekroczyła 24%, widać że przedsiębiorstwa mają i będą mieć cały czas podwyższone koszty wytworzenia produktów i usług, a co za tym idzie będą przekładały wzrost kosztów na konsumenta.

Co ciekawe, prawdopodobnie kolejne odczyty inflacji pokażą ponownie, że szybciej rosły ceny usług aniżeli produktów. Pozytywnie mimo wszystko mogą zaskoczyć ceny żywności.

 


Konfederacja Lewiatan