Vouchery dla młodych przedsiębiorców

Vouchery dla młodych przedsiębiorców

VOUCHERY NA START – czyli propozycja wsparcia dla młodych przedsiębiorców z województwa świętokrzyskiego.

Departament Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, realizujący projekt „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”, zaproponował włączenie się w prace nad jednym z komponentów projektu dla radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Komponent projektu nosi nazwę VOUCHERY NA START. Będzie on dotyczył wsparcia doradczego dla firm prowadzących, nie krócej niż 3 miesiące, aktywną działalność gospodarczą na terenie województwa świętokrzyskiego. Celem wspominanego komponentu projektu będzie rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost konkurencyjności na rynku młodych przedsiębiorców. Warto zaznaczyć, iż warunkiem koniecznym będzie potwierdzenie, że firma prowadzona jest przez osoby, których wiek nie przekracza 29 lat. Wówczas możliwe będzie otrzymanie dofinasowania na realizację świadczonych przez Instytucję Otoczenia Biznesu usług doradczych. Katalog usług doradczych jest otwarty. Przedstawiciele Młodzieżowego Sejmiku wykazali ogromne zainteresowanie propozycją przygotowania naboru dla młodych przedsiębiorców. Podczas ostatniej sesji przedstawili oni swoje uwagi i spostrzeżenia. Ponadto podjęli również uchwałę, w której wyrazili wolę współpracy na kolejnych etapach opracowywania naboru na VOUCHERY NA START.

Źródło informacji: Departament Inwestycji i Rozwoju
Zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego