Nasze bieżące działania

Tarcza Finansowa PFR dla MŚP – warunki pomocy Tarczy 2.0 i rozliczenia Tarczy 1.0

ŚZPP Lewiatan, Konfederacja Lewiatan, Polski Fundusz Rozwoju i PFR Portal PPK zapraszają do udziału w bezpłatnych webinariach poświęconych programowi Tarcza Finansowa PFR 2.0, którego celem jest pomoc finansowa dla polskich firm poszkodowanych podczas drugiej fali COVID-19.

Spotkanie w dniu 15 stycznia 2021 r. poprowadzą Eksperci Regionalni PFR Portal PPK. W trakcie spotkania zaplanowana jest sesja pytań i odpowiedzi. Prosimy o wcześniejsze przygotowanie pytań i wpisanie ich w odpowiednim polu przy rejestracji online lub przesłanie na adres: aszalanski@konfederacjalewiatan.pl oraz rlisicki@konfederacjalewiatan.pl.

Skrócone warunki programu dla małych i średnich firm:

- o wsparcie mogą ubiegać się firmy, które w okresie IV-XII lub X-XII 2020 r. odnotowały spadek obrotów o min 30% w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r. w związku z COVID-19.,
- kwota subwencji dla MSP jest sumą: predykcji kosztów stałych, które wedle najlepszej wiedzy przedsiębiorcy mogą zostać przez niego poniesione, oraz poniesionych kosztów stałych niepokrytych w ramach działalności przedsiębiorstwa z: zysku brutto, oraz innych źródeł, takich jak ubezpieczenie, inne środki pomocy otrzymane na podstawie Tymczasowych Ram lub wsparcie z innych źródeł, w okresie 6 miesięcy pomiędzy XI 2020 r. a IV 2021 r.,
- w ramach Programu kwota nie może przekroczyć iloczynu liczby etatów i 72 tys. zł.,
- kwota subwencji dla MŚP pokrywa 70% straty brutto beneficjenta za okres listopad 2020 – kwiecień 2021 r.,
- subwencja finansowa jest bezzwrotna pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków: utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r., rozliczenie nadwyżki w terminie po 31 października 2021 r., przy czym nie ma możliwości rekompensaty poniesionych kosztów przekraczających otrzymane wsparcie, przedstawienia rozliczenia straty netto na podstawie sprawozdań finansowych.

Więcej informacji
Zapraszamy do rejestracji!
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Nie możesz wziąć udział w webinarium 15 stycznia? Zapraszamy na kolejny termin - 22 stycznia (kliknij aby się zarejestrować)