Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

ŚZPP Lewiatan wspólnie z Partnerami tworzy Digital Innovation Hub Technopark Kielce – jedyny w regionie Europejski Hub Innowacji Cyfrowych (EDIH).

ŚZPP Lewiatan wspólnie z Kieleckim Parkiem Technologicznym i Partnerami od 01.01.2023 realizuje projekt Digital Innovation Hub Technopark Kielce, a tym samym współtworzy jedyny w regionie Europejski Hub Innowacji Cyfrowych (EDIH).
Czym są EDIH-y?
Europejskie Huby Innowacji Cyfrowych (ang. European Digital Innovation Hub), czyli tzw. EDIH-y to unijna inicjatywa, której celem jest ustanawianie regionalnych centrów innowacji cyfrowych. Centra te zbudowane są wokół Orchestratora – instytucji (w świętokrzyskim to Kielecki Park Technologiczny), która łączy partnerów i koordynuje działania. Tworzą je m.in. instytucje otoczenia biznesu, inkubatory przedsiębiorczości, dostawcy rozwiązań i zaplecza technologicznego, uczelnie i instytucje badawczo-rozwojowe.
Celem projektu TKDIH jest stworzenie w regionie efektywnego i rozpoznawalnego ekosystemu wspierającego procesy cyfryzacji w świętokrzyskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, współpracującego z siecią EDIH w UE, świadczącego non-profit usługi konsultingowe i szkoleniowe dla firm w procesie efektywnej cyfrowej transformacji organizacyjnej i cyfryzacji swoich produktów.

Huby Innowacji Cyfrowych (ang. Digital Innovation Hubs) to kompleksowe, regionalne centrum usług, w którym przedsiębiorstwa MŚP mogą doskonalić swoje kompetencje w zakresie usprawniania procesów produkcyjnych, produktów i usług poprzez wdrażanie technologii cyfrowych.
Grupą docelową TKDIH są firmy z województwa świętokrzyskiego, należące do sektora MŚP z branż zgodnych ze specjalizacjami Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego: budownictwo, metalowo-odlewnictwo, przetwórstwo spożywcze/rolnictwo, energetyka, ICT.
Wsparcie w ramach TKDIH koncentruje się na dwóch typach Uczestników i ich potrzebach, zgodnie z diagnozą, a mianowicie: Podmiotach MŚP, w których cyfryzacja wiąże się z wdrożeniem usprawnienia procesów wewnątrz organizacji oraz Podmiotach MŚP, w których cyfryzacja wiąże się z uruchomieniem nowego rozwiązania/produktu na rynku.
Wsparcie oferowane przez EDIHy mają w szczególności umożliwić przedsiębiorstwu stworzenie planu transformacji cyfrowej, zapewnić dostęp do aktualnej specjalistycznej wiedzy, a także zapewnić warunki do testowania rozwiązań lub eksperymentowanie z najnowszymi technologiami, mającymi potencjalnie kluczowe znaczenie dla wytwarzanych przez niego produktów, oferowanych usług, stosowanych procesów lub przyjętych modeli biznesowych.

Razem z Partnerami tworzymy kompleksowy punkt wsparcia dla firm, które chcą wprowadzić rozwiązania Przemysłu 4.0. Formuła Centrum one stop shop z pakietem usług doradczych i szkoleniowych, umożliwia efektywną cyfrową transformację organizacyjną oraz cyfryzację oferty produktowej przedsiębiorstw. Pomagamy przedsiębiorstwom w poprawie ich konkurencyjności na rynku, kompleksowo podejmujemy temat transformacji cyfrowej – od audytu do wdrożenia, aż po narzędzia finansowania.
Usługi oferowane MŚP są bezpłatne, w ramach pomocy de minimis, na zasadach otwartych, przejrzystych i niedyskryminacyjnych.Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2023 r. - 31 grudnia 2025 r.
Projekt pod nazwą Technopark Kielce DIH jest finansowany ze środków pochodzących z Komisji Europejskiej w ramach programu Cyfrowa Europa (Digital Europe) oraz Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-27.

 

 

 

 

Update cookies preferences