Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Szczepienia w zakładach pracy

Rusza rejestracja przedsiębiorców, którzy będą chcieli szczepić swoich pracowników. Potrzeba minimum 300 pracowników lub pracowników i członków ich rodzin, którzy chcą się zaszczepić.

W szczepieniach przeciwko COVID-19 w zakładach pracy będą mogli wziąć także udział członkowie rodzin pracowników. Do programu będą mogły się również zgłaszać szkoły wyższe. Tak wynika z wytycznych dotyczących organizacji i realizacji szczepień w zakładach pracy, które opublikowano na rządowych stronach.

Zgodnie z wytycznymi, w programie szczepień będą mogli wziąć udział: pojedynczy pracodawca, grupa pracodawców (np. grupa kapitałowa), samorząd zawodowy lub stowarzyszenia branżowe. Ponadto w programie szczepień w zakładach pracy będą mogły wziąć udziały szkoły wyższe. Chodzi zarówno o pracowników, jak i studentów, którzy ukończyli 18. rok życia.

Szczepienia będą odbywały się we współpracy z wybranym podmiotem wykonującym działalność leczniczą zgłoszonym do udziału do oddziału Narodowego Funduszu jako punkt szczepień. Szczepienia organizowane przez pracodawcę mogą być przeprowadzane na terenie zakładu pracy lub poza nim (np. w placówce medycznej).

Z wytycznych wynika, że zakład pracy będzie mógł zgłosić następujące osoby:
- pracowników zakładów pracy,
- członków samorządów zawodowych i stowarzyszeń branżowych,
- osoby współpracujące (zatrudnione na umowę cywilnoprawną lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą),
- studentów, którzy ukończyli 18 lat (zgłasza szkoła wyższa),
- członków rodzin wyżej wymienionych osób.

Aby wziąć udział w programie, zakład pracy będzie musiał wypełnić formularz na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Źródło

Update cookies preferences