System voucherowy w województwie świętokrzyskim - co dalej?

Nasze bieżące działania

System voucherowy w województwie świętokrzyskim - co dalej?

ŚZPP Lewiatan wspólnie z największymi organizacjami gospodarczymi regionu tworzącymi Forum Gospodarcze Województwa Świętokrzyskiego, zwróciło się do Marszałka z prośbą o informację o planowanym terminie uruchomienia w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradczekonkursu na vouchery dla rodzimych Instytucji Otoczenia Biznesu (moduł II projektu) .

W całej Polsce prowadzone są obecnie przygotowania do wdrożenia ogólnopolskiego systemu akredytacji IOB, który umożliwiłby świadczenie przez wybrane (wyłącznie akredytowane) jednostki IOB - usług doradczych dofinansowanych ze środków publicznych dla przedsiębiorstw. Świętokrzyskie IOB szansę na swój udział w systemie, a tym samym możliwość realizacji usług dla przedsiębiorstw z naszego regionu, upatrują w zapowiadanym przez Zarząd Województwa konkursie w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” na vouchery dla Instytucji Otoczenia Biznesu (profesjonalizacja IOB).
Brak konkretnych informacji od Zarządu Województwa, dotyczących terminów ogłoszenia naboru konkursu umożliwiają wejście Świętokrzyskim Instytucjom Otoczenia Biznesu do systemu akredytacji przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, co budzi niepokój przedstawicieli Forum Gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego.
Termin oczekiwania odgrywa kluczową rolę, gdyż nowa perspektywa finansowa UE uruchomiona może zostać w II kwartale przyszłego roku. W związku z tym czas potrzebny na wzmocnienie potencjału IOB z naszego województwa i umożliwienie im udziału w ministerialnym systemie akredytacji oraz późniejszego świadczenia usług na rzecz świętokrzyskich MŚP jest w już w chwili obecnej bardzo ograniczony.
Doświadczenia europejskie pokazują, iż bez silnych IOB nie ma silnych gospodarek - dotyczy to skali nie tylko całego kraju, ale również regionu. Tymczasem IOB-y spoza systemu ministerialnej akredytacji zostaną pozbawione możliwości uczestnictwa w ogromnym rynku usług doradczych w Polsce, zostawiając go innym jednostkom spoza regionu. Tym samym nasze rodzime instytucje otoczenia biznesu pozostaną lokalnymi organizacjami pozbawionymi szansy na rozwój.

Szczegóły znajdziecie Państwo w załączonym piśmie skierowanym na ręce Pana Marszałka.

Do pobrania