Nasze bieżące działania

Start programu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia-Turystyka”

Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy z Polską Fundacją Przedsiębiorczości realizuje Projekt: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”, mający na celu wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, działających w branży turystycznej oraz okołoturystycznej w Polsce Wschodniej.

Pożyczka na rozwój turystyki umożliwia mikro-, małym i średnim firmom prowadzącym działalność turystyczną lub okołoturystyczną na terenie Polski Wschodniej (województwo świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie) sfinansowanie rozwojowych przedsięwziąć oraz wydatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jako przedsiębiorca, może wnioskować o nisko oprocentowaną pożyczkę o wartości do 500 tys. zł.

Wsparcie może zostać przyznane m.in. na następujące typy:
a) obiekty noclegowe;
b) obiekty gastronomiczne;
c) infrastruktura sportowo-rekreacyjna;
d) infrastruktura turystyki zdrowotnej;
e) infrastruktura kultury i rozrywki;
f) transport turystyczny;
g) organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne;
h) ekologiczne produkty;
i) produkty regionalne i tradycyjne, wzornictwo przemysłowe;
j) przywracanie tradycyjnych zawodów – rękodzieło i rzemiosło;
k) inne inwestycje w branży okołoturystycznej polegające na poszerzeniu oferty, podniesieniu jakości usług świadczonych bezpośrednio dla turystów.

Pożyczka na rozwój turystyki– korzyści dla firmy:
•wysoka kwota finansowania – do 500 tys. zł
•maksymalny okres spłaty – do 7 lat
•stałe, atrakcyjne oprocentowanie na warunkach korzystniejszych niż rynkowe- od 0,0375%
•brak opłat i prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki
•możliwość karencji spłat- 12M
•brak wymaganego wkładu własnego
•elastyczne warunki spłaty uwzględniające sezonowy charakter działalności preferencje (niższe oprocentowanie oraz brak wymaganego wkładu własnego) dla:
- obiektów posiadających status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom ze Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo
- MŚP prowadzących działalność nie dłużej niż 2 lata.


Osoba kontaktowa:
Sebastian Mikołajczyk
Specjalista ds. Pożyczek
kom. 882 791 400
e-mail: s.mikolajczyk@pfp.com.pl

Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Oddział w Kielcach
ul. K. Olszewskiego 6 Budynek Orange INC pok.2.19
25-663 Kielce
www.pfp.com.pl
facebook.com/PozyczkiPFP