Spotkanie z europosłem Janem Olbrychtem

Nasze bieżące działania

Spotkanie z europosłem Janem Olbrychtem

ŚZPP Lewiatan oraz Konfederacja Lewiatan zapraszają na bezpłatne spotkanie on-line z europosłem Janem Olbrychtem

 Fundusz Sprawiedliwej Transformacji i Polityka Spójności w nowym
wieloletnim budżecie UE oraz konsultacje Krajowego Programu Odbudowy

26 marca 2021 r. (piątek), godz. 13:30-15:00

Aby sięgnąć po pieniądze z Funduszu Odbudowy, państwa członkowskie będą musiały przedstawić plany reform, czyli tzw. Krajowe Plany Odbudowy (KPO) znajdujące swoje odzwierciedlenie w rekomendacjach dla poszczególnych państw członkowskich formułowanych w procesie tzw. Semestru Europejskiego. Każdy KPO będzie musiał być przynajmniej w 37% przeznaczony na projekty dotyczące klimatu i w 20% na cyfryzację. Polsce przypada z tego tytułu 27 mld euro w grantach i 32 mld euro w ewentualnych pożyczkach, które powinny zostać rozdystrybuowane w latach 2021-2023.

Państwa członkowskie mają czas do 30 kwietnia, aby przedstawić już oficjalne KPO Komisji Europejskiej, która będzie miała 2 miesiące, aby je recenzować. Następnie KPO muszą zostać zatwierdzone przez Radę UE, czego można spodziewać się najwcześniej w czerwcu br. Państwa członkowskie sporządzając KPO powinny przeprowadzić liczne konsultacje ze środowiskami biznesowymi oraz samorządami. W Polsce takie konsultacje ruszyły 26 lutego i mają trwać do 2 kwietnia.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST) wart jest w sumie 17,5 mld euro, z czego 7,5 mld euro pochodzi z WRF a 10 mld euro z Funduszu Odbudowy. Według szacunków, dla Polski miałoby przypaść 1,5 mld euro z WRF oraz 2 mld euro z Funduszu Odbudowy, czyli w sumie 3,5 mld euro.

Pieniądze z FST mają otrzymać województwa: śląskie, dolnośląskie i wielkopolskie, a polski rząd chciałby jeszcze, aby te środki otrzymały także lubelskie, łódzkie i małopolskie. Warunkiem ubiegania się o środki z FST jest przygotowanie planów sprawiedliwej transformacji. Te plany, które są obecnie w Polsce przygotowywane, mają zawierać opisy wyzwań charakterystycznych dla poszczególnych obszarów, ich potrzeb rozwojowych oraz celów, które należy osiągnąć do 2030 r. oraz rodzaje planowanych działań i mechanizmy zarządzania. Przy tworzeniu planów sprawiedliwej transformacji brana jest pod uwagę specyfika poszczególnych regionów oraz ich potencjał. Na tej podstawie ma być opracowany krajowy plan sprawiedliwej transformacji, który musi być zatwierdzony przez Komisję Europejską.

Zapraszamy do rejestracji.

więcej informacji udziela: Łukasz Łuka
tel.+48 502 565 578