Rozpoczęły się konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa

Rozpoczęły się konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa

Umowa Partnerstwa to dokument, w którym rząd opisuje w co zainwestuje fundusze europejskie na lata 2021-2027, czyli 76 miliardów euro z unijnej polityki spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Projekt Umowy Partnerstwa przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Członkowie Konfederacji Lewiatan mogą przesyłać swoje uwagi lub rekomendacje do Umowy Partnerstwa na adres recepcja@konfederacjalewiatan.pl W tytule wiadomości proszę wpisać Umowa Partnerstwa. Uwagi zbieramy do 12 lutego 2021 roku. W oparciu o te uwagi oraz analizę ekspertów KL przygotujemy opinię na temat Umowy Partnerstwa, którą przekażemy do Ministerstwa. Uwagi można przekazywać też bezpośrednio przez formularz na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl

Fundusze UE na lata 2021-2027 będą przeznaczone na 6 celów:

1. „Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki promowaniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej” - 11 784 mln euro
2. „Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa” - 20 536 mln euro
3. „Lepiej połączona Europa” - 17 558 mln euro
4. „Europa o silniejszym wymiarze społecznym” – 14 768 mln euro
5. „Europa bliżej obywateli” – 4 749 mln euro
6. „Umożliwienie regionom i obywatelom łagodzenia społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu” (Fundusz Sprawiedliwej Transformacji) – 4 234 mln euro
W każdym z tych sześciu celów wskazano obszary interwencji. Z kolei w każdym z obszarów, poza diagnozą i informacją o planowanych rezultatach, zdefiniowano zakres wsparcia. Ta informacja ma charakter ramowy, jednak wszystkie programy, konkursy czy dotacje współfinansowane z funduszy UE 2021-2027 będą musiały wpisać się w ten zakres.

W naszej ocenie obszary interwencji oraz zakres wsparcia to najważniejsze informacje, na które warto zwrócić uwagę i - przede wszystkim - sprawdzić czy planowane wsparcie jest zgodne z faktycznymi potrzebami identyfikowanymi przez przedsiębiorców.  Dlatego przygotowaliśmy wyciąg opisujący zakres wsparcia w każdym z obszarów i celów w latach 2021-2027.

Konfederacja Lewiatan