Restrukturyzacja - oferta członkowska Centrum Restrukturyzacj i Medacji Sp. z o.o.

Nasze bieżące działania

Restrukturyzacja - oferta członkowska Centrum Restrukturyzacj i Medacji Sp. z o.o.

Coraz więcej firm boryka się z poważnymi trudnościami ekonomicznymi, związanymi zwłaszcza z możliwością bieżącej realizacji zobowiązań – zarówno wobec państwa, jak i wobec kontrahentów. Najpierw pandemia, a następnie wojna w Ukrainie i związane z tymi wydarzeniami konsekwencje gospodarcze, znacząco pogorszyły warunki prowadzenia biznesu.

 

W jaki sposób przedsiębiorca może rozwiązać problemy związane:
- z regulowaniem zobowiązań,
- z obawą utraty płynności finansowej,
- z wizją upadłości?
Na te pytania i wiele innych,
odpowiedzi zna Centrum Restrukturyzacji i Mediacji Sp. z o.o.

Restrukturyzacja to możliwość objęcia przedsiębiorstwa zmagającego się z powyższymi problemami procesem zbiorczych działań w sferze kapitałowej, zarządczej, których celem jest zwiększenie skuteczności, optymalizacja sposobu wykorzystania posiadanych zasobów przedsiębiorstwa jak również poprawa pozycji podmiotu na konkurencyjnym rynku.
Wiele osób obawia się, że działania restrukturyzacyjne negatywnie wpłyną na postrzeganie jego firmy przez kontrahentów, że proces ten zakończy się upadłością. Obawy dotyczą nie tylko firm w kryzysie, ale także przedsiębiorców z nimi współpracujących.
Nie każdy jednak wie, że restrukturyzację może wdrożyć każdy przedsiębiorca, zarówno mały, średni, jak i duży, spółka handlowa oraz jednoosobowa działalność gospodarcza. Ważne jest dokładne zdefiniowanie problemu, poznanie potrzeb i dobór właściwego trybu restrukturyzacji.
Centrum Restrukturyzacji i Mediacji sp. z o.o. przeprowadza klientów przez cały proces wstępnej analizy, przygotowania dokumentów, rozmawia z wierzycielami, pełni funkcje zarządcy lub nadzorcy sądowego w toku postępowania, aż po nadzór nad wykonaniem układu.
Najlepiej zgłosić się do Centrum Restrukturyzacji i Mediacji sp. z o.o., kiedy przedsiębiorca staje się niewypłacalny, jest zagrożony niewypłacalnością lub wartość zobowiązań przewyższa wartość majątku.
Z doświadczenia Centrum Restrukturyzacji i Mediacji sp. z o.o. wynika, aby proces restrukturyzacji był skuteczny, najlepiej działać od razu i nie zwlekać z decyzją.

Dlatego zapraszamy do kontaktu z certyfikowanymi doradcami restrukturyzacyjnymi już dziś:
• pierwsze doradztwo restrukturyzacyjne jest bezpłatne (1 h).
• dodatkowo rabat 20% na usługę restrukturyzacyjną dla członków ŚZPP Lewiatan.

Więcej informacji na stronie naszej firmy członkowskiej Centrum Restrukturyzacji i Mediacji sp. z o.o.

Update cookies preferences