Raport Lewiatana. 28 podatków, danin i opłat, które zabolały przedsiębiorców

Nasze bieżące działania

Raport Lewiatana. 28 podatków, danin i opłat, które zabolały przedsiębiorców

Na nadmierny fiskalizm państwa, niską jakość i niestabilność prawa, niejasne przepisy, wprowadzanie nowych podatków i danin bez konsultacji społecznych,  stosowanie minimalnego vacatio legis – zwracają uwagę eksperci w raporcie „28 podatków, danin i opłat wprowadzonych w ostatnich latach”, który przygotowała Konfederacja Lewiatan.

Fakt ponoszenia przez obywateli obciążeń fiskalnych, generalnie nie budzi, i nie powinien budzić sprzeciwu, choć na pewno nie sprawia podatnikom przyjemności. Kontrowersje i sprzeciw społeczeństwa może natomiast powodować nadmierny fiskalizm państwa, przejawiający się w zbyt wysokich stawkach podatkowych, podwójnym opodatkowaniu tych samych czynności lub rzeczy, opodatkowaniu zdarzeń, które nie przynoszą podatnikowi dochodu, czy konieczności odprowadzenia daniny, która w odczuciu podatnika może nie być należna, np. obowiązek uiszczenia opłaty klimatycznej za pobyt w miejscowościach turystycznych, kiedy normy zanieczyszczenia powietrza wielokrotnie przekraczają dopuszczalne poziomy.

Eksperci Lewiatana zwracają uwagę jak wiele nowych podatków, składek i opłat jest wprowadzanych każdego roku, które bezpośrednio lub pośrednio obciążają każdego obywatela. Przyjęte mechanizmy waloryzacji stawek podatkowych powodują, że z roku na rok podatnicy ponoszą wyższe obciążenia, niezależnie od tego czy ich dochody lub generalnie sytuacja majątkowa ulegają poprawie.

- Nadmierny fiskalizm państwa szkodzi przedsiębiorcom i gospodarce, zwiększa koszty i ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzi do spadku aktywności gospodarczej przedsiębiorców, ograniczaniu inwestycji i wzrostu cen towarów i usług. Wypełnianie obowiązków podatkowych wymaga ponoszenia wielomilionowych kosztów związanych z obliczeniem, pobraniem, zaewidencjonowaniem i wpłaceniem podatku. Niska jakość legislacji i niejasne przepisy, generują dodatkowe koszty związane z obsługą sporów podatników z organami podatkowymi. Wprowadzanie ad hoc nowych podatków i danin, bez przeprowadzenia rzetelnej analizy ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz z minimalnym okresem vacatio legis, niestety dodatkowo komplikuje i pogarsza nasz system podatkowy, i tak już jeden z najbardziej nieprzyjaznych na świecie – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor departamentu podatkowego Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan na etapie procesu legislacyjnego wskazywała na zagrożenia związane z wprowadzeniem niektórych ze wskazanych w raporcie podatków. Jednak pomimo apeli i merytorycznych argumentów nowe daniny zostały uchwalone.

 

Konfederacja Lewiatan

Update cookies preferences