Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Projekt "Giełda Staży"

W imieniu Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości zapraszamy Państwa do zapoznania się w możliwością sfinansowania czteromiesięcznego stażu zawodowego, w ramach projektu "Giełda Staży". „Giełda Staży” jest to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach realizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości projektu przedsiębiorstwo, które wyrazi chęć zatrudnienia kandydata na staż ma możliwość skorzystania z dofinansowania do wynagrodzenia pracownika.

Wynagrodzenie finansowane z projektu, nie stanowi pomocy de minimis dla przedsiębiorstwa!
Celem włączenia się w projekt, firma powinna już posiadać zrekrutowaną osobę na staż, spełniającą niżej wymienione kryteria. (Istnieje możliwość wstępnej rezerwacji miejsc/a na 2tyg. celem przeprowadzenia rekrutacji).

Kryteria dot. kandydata na staż:
• Osoba do 30 r. życia, która jest bierna zawodowo lub bezrobotna nie zarejestrowana w Urzędzie Pracy, która uczy się lub mieszka na terenie woj. świętokrzyskiego, w tym:
- utraciła zatrudnienia po 01.03.2020r.
lub
- należy do grupy w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osób z kategorii NEET, oraz osób z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, odchodzących z rolnictwa, imigrantów i reemigrantów, kobiet.

Dodatkowe informacje:
• Wynagrodzenie stażysty: płatny 4 mc staż (stypendium stażowe: 1536,50 zł netto, finansowane z środków projektu).
• Liczba stażystów na jedno przedsiębiorstwo: projekt nie ogranicza liczby os. /firma może przyjąć nawet 10os. pod warunkiem dostępności miejsc w projekcie/.
• Termin rozpoczęcia stażu: ok. 2-3tyg. po złożeniu kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów przez firmę i kandydata na stażystę.
• Czas trwania stażu: 4mc
• Gwarancja zatrudnienia: Po okresie stażowym firma zobowiązana jest zatrudnić stażystę na umowę o pracę na min. 3mc na ½ etatu.

Dokumenty rekrutacyjne składane przez firmę i potencjalnego stażystę dostępne są pod adresem.
Rekrutacja ma charakter ciągły – do wyczerpania limitu staży. Liczy się kolejność zgłoszeń.


W razie pytań, zachęcamy do kontaktu:
Nina Jarocka - Bąk
Doradca klienta biznesowego
Biuro Regionalne KSWP w Kielcach
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
Al. IX Wieków Kielc 6/24-25 (III piętro), 25-516 Kielce
T: 41 345 39 08, M: 539 865 559
W: www.kswp.org.pl, E: n_jarocka@kswp.org.pl