Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Prezentacja raportu online: Efektywność energetyczna budynków

Konfederacja Lewiatan zaprasza na prezentację raportu online:

Efektywność energetyczna budynków – szanse i wyzwania

dla polskich firm

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny

6 lipca 2022 r. (środa), godz. 10:00 – 12:00

Stoimy u progu fundamentalnych zmian europejskiej polityki klimatycznej i środowiskowej. Jest to złożony proces polityczny, którego realizacji towarzyszy wprowadzanie skomplikowanych przepisów prawa w krótkim czasie. Wiele przedsięwzięć gospodarczych napotka ograniczenia, a rachunek kosztów i korzyści ulegnie zmianie.

W najnowszej publikacji Konfederacji Lewiatan poruszamy temat efektywności energetycznej budynków. Oceniamy szanse i wyzwania jakie stoją przed polskimi przedsiębiorcami w związku
z nowymi unijnymi zapisami zawartymi w postanowieniach Europejskiego Zielonego Ładu, elementami pakietu GOTOWI na 55 (ang. FIT for 55) dot. efektywności energetycznej budynków.

Prezentowany raport zawiera syntetyczne przedstawienie najważniejszych informacji związanych z:

charakterystyką energetyczną budynków w Polsce,
programami wsparcia termomodernizacji w Polsce oraz finansowaniu renowacji budynków,
Falą Renowacji (ang. Renovation WAVE) oraz rewizją Dyrektywy EPBD,
Opłacalnymi sposobami renowacji budynków.
Barierami ograniczającymi potencjał renowacji budynków.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu, który zostanie opublikowany na stronie Konfederacji Lewiatan w dniu webinarium.

Po prezentacji głównych wniosków z raportu, w drugiej części spotkania, zapraszamy na mini-panel w formie dyskusji.

Prelegenci:

Ewa Mikos-Romanowicz – Przewodnicząca Grupy ds. Polityki Przemysłowej w Radzie ds. Zielonej Transformacji KL, Business Development Manager, Siemens
Piotr Krysik – specjalista ds. efektywności energetycznej i OZE, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Henryk Kwapisz - Dyrektor Relacji Instytucjonalnych, Saint-Gobain Poland
Szymon Firląg – Prezes Zarządu Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa
Andrzej Kaźmierski - Zastępca Dyrektora Departament Gospodarki Niskoemisyjnej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Moderacja: Roksana Kozłowska – koordynatorka Rady ds. Zielonej Transformacji, Konfederacja Lewiatan

Zachęcamy do udziału w wydarzeniu i aktywnej dyskusji!

Szczegóły organizacyjne:

Potwierdzeniem udanej rejestracji jest otrzymanie maila potwierdzającego rejestrację; w przypadku braku takiego maila, prosimy o kontakt w sprawie potwierdzenia Państwa rejestracji.
Dzień przed wydarzeniem lub rano w dniu wydarzenia, otrzymają Państwo unikalny link do zalogowania się na stronie webinarium.
Aby uniknąć braku maili dotyczących wydarzenia, prosimy o zwrócenie uwagi na literówki w adresie mailowyml wpisywanym w formularzu rejestracyjnym, sprawdzanie folderu SPAM, zostawienie bezpośredniego kontaktu telefonicznego w formularzu rejestracyjnym, sprawdzenie polityki działów IT w kwestii filtrów SPAM serwerów pocztowych i zaufanych nadawców poczty przychodzącej.
Webinarium odbywa się on-line za pomocą platformy ClickMeeting.
Wszystkie informacje o technicznych aspektach webinarium znajdą Państwo na stronie rejestracji.
W trakcie webinarium będzie możliwość zadawania pytań przez uczestników.
W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt:

Grażyna Mazurek:
Konfederacja Lewiatan
e-mail:gmazurek@konfederacjalewiatan.pl
tel. 22 55 99 940