Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Preferencyjne rozliczenie straty podatkowej na czas kryzysu

Umożliwienie przedsiębiorcom szybszego odliczenia strat poniesionych w czasie kryzysu wywołanego epidemią Covid-19 - proponuje Konfederacja Lewiatan.

- Postulujemy rozszerzenie uprawnienia do rozliczenia straty podatkowej, tak aby w okresie wychodzenia z kryzysu, można było ją rozliczyć bez ograniczeń kwotowych i procentowych – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Niezbędne są rozwiązania systemowe, które ułatwią firmom zniwelowanie negatywnych skutków ekonomiczno-gospodarczych powstałych w czasie epidemii Covid-19. Przywracanie pełnego potencjału gospodarczego przedsiębiorstwa w otoczeniu złagodzonych kryteriów rozliczania strat niewątpliwie może wpłynąć na decyzję o kontynuowaniu działalności przedsiębiorstwa, powrotu na ścieżkę rozwoju, a także utrzymaniu i stabilizacji zatrudnienia. Będzie to korzystne zarówno dla przedsiębiorcy, jak i państwa.

Obecnie zarówno w ramach PIT, jak i CIT w pięcioletnim okresie następującym po roku podatkowym poniesienia straty, podatnik może rozliczyć nie więcej niż 50% straty. Przedsiębiorcy proponują, aby straty podatkowe mogły być rozliczane – tak jak dotychczas - w okresie 5 letnim, jednak w zakresie założonym przez podatnika tj. bez ustawowych ograniczeń. W przeciwieństwie do obecnie obowiązujących regulacji strata mogłaby być rozliczona w przeciągu jednego roku i to bez względu na jej wysokość. Proponowana zmiana zniosłaby w odniesieniu do strat poniesionych w okresie oddziaływania Covid-19, ograniczenia procentowo-kwotowe.

Konfederacja Lewiatan

Update cookies preferences