Nasze bieżące działania

Potrzebne są zmiany na Platformie Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego

•Konfederacja Lewiatan proponuje wprowadzenie zmian na Platformie Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego.
•Dzięki temu przedsiębiorstwom łatwiej będzie korzystać z platformy i wzrośnie liczba jej użytkowników.

Obecnie konto na platformie Urzędu Patentowego może założyć jedynie osoba fizyczna, co powoduje, że w przypadku dużych firm, mających wieloosobową reprezentację, narzędzie to nie może być w pełni wykorzystywane. Proponujemy zatem wprowadzenie opcji założenia konta przez osobę prawną, co umożliwi podpisanie e-wniosku w sytuacji, gdy przykładowo firma działa bez pełnomocnika – mówi Elżbieta Dziuba, ekspertka Konfederacji Lewiatan. Taka modyfikacja pozwoli uniknąć obowiązku każdorazowego złożenia podpisu przez pełnomocnika, co aktualnie wiąże się z koniecznością wniesienia za każdym razem, opłaty urzędowej w wysokości 17 zł bądź też prawdopodobną potrzebą założenia dwóch kont, w sytuacji gdy mamy do czynienia z reprezentacją dwuosobową spółki. 

Wcześniej Urząd Patentowy z życzliwością potraktował apel przedsiębiorców o stworzenie jednego formularza (wniosku) o zmianę danych w rejestrach. W takim formularzu możliwe byłoby wpisanie listy konkretnych dóbr niematerialnych oraz byłaby sposobność wniesienia jednej opłaty urzędowej.

Konfederacja Lewiatan