Nasze bieżące działania

Posiedzenie Rady Biznesu przy Prezydencie Miasta Kielce

Dziś tj. 24 września 2021 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Biznesu przy Prezydencie Miasta Kielce, w którym uczestniczył Prezes Zarządu Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan - Marek Banasik. Spotkanie odbyło się w Centrum Kształcenia Zawodowego CK Technik. Posiedzenie punktualnie o godz. 10:00 rozpoczęła przewodnicząca Rady Biznesu Magdalena Fudala. Prezydent Miasta Kielce Bogdan Wenta serdecznie powitał obecnych gości. Po uroczystym wstępie zaprezentowana została Strategia Rozwoju Kielc 2030+ w ujęciu gospodarczo-społecznym. Głównym tematem dyskusji było funkcjonowanie w nowej rzeczywistości pocovidowej.

W tym roku przypada druga rocznica funkcjonowania Rady Biznesu, której zadaniem jest opiniowanie i dawanie wskazówek dotyczących rozwoju przedsiębiorczości władzom miasta oraz pierwsza rocznica funkcjonowania Centrum Kształcenia Zawodowego CK Technik.