Polska równych płac - konferencja online

Nasze bieżące działania

Polska równych płac - konferencja online

Konfederacja Lewiatan zaprasza na konferencję online

Polska równych płac
Propozycja rozwiązań prawnych

8 marca (poniedziałek), godz.: 10:00-11:30

Od 20 lat średnia różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn utrzymuje się w Polsce na poziomie 18-19% (GUS). Taka nierówność jest rażącym przykładem niesprawiedliwości, a zarazem dyskryminacji kobiet na rynkach pracy. Likwidacja luki płacowej to jeden z czynników niezbędnych dla pożądanych zmian na rynku pracy: większa aktywizacja zawodowa kobiet i zmniejszenia ryzyka ich niskich emerytur. Wskazuje to na potrzebę podjęcia działań w ramach polityki państwa. Głównym celem konferencji jest przedstawienie propozycji ustawy ograniczającej różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce, przygotowanej przez zespół ekspertów pod przewodnictwem Kongresu Kobiet. W dyskusji na temat problemu luki płacowej i jej likwidacji udział wezmą parlamentarzystki, przedstawiciele związków zawodowych, biznesu, mediów, organizacji pozarządowych.

Zapraszamy do rejestracji!

Grażyna Mazurek
tel.: (+48 22) 55 99 940
e-mail: gmazurek@konfederacjalewiatan.pl

Update cookies preferences