Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Pan Prezes wziął udział w spotkaniu nt. środków dla biznesu w nowej perspektywie finansowej UE

1 września br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego odbyło się spotkanie z władzami województwaoraz kierownictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy z przedstawicielami Forum Gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego. Forum tworzy 5 największych organizacji gospodarczych w regionie, w tym ŚZPP Lewiatan. 
Głównym tematem wydarzenia były projekty dofinansowywane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, które realizowane będą dla przedsiębiorców i ich pracowników przez WUP oraz Departament Wdrażania EFS UMWŚ.

Perspektywa finansowa UE na lata 2021-2027 to 404 mln EUR dla naszego regionu. Rozmawiano o możliwościach i kierunkach wydatkowania środków dla rozwoju regionu.