Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Kredyt Ekologiczny - nowy produkt Banku Gospodarstwa Krajowego

Kredyt Ekologiczny to nowy produkt wspierający inwestycje firm w poprawę efektywności energetycznej poprzez modernizację posiadanej infrastruktury.

DLA KOGO?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz small mid-caps (≤499 pracowników) i mid-caps (≤3000 pracowników) z całej Polski.

NA CO?
Na inwestycje, których celem jest zwiększenie efektywności energetycznej prowadzonej działalności gospodarczej poprzez modernizację infrastruktury.

Przykłady inwestycji:

- termomodernizacja budynków (np. docieplenie ścian, fundamentów, dachów, wymiana lub modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji),
- wymiana lub modernizacja maszyn/urządzeń/linii technologicznych na efektywniejsze energetycznie,
- zakup i instalacja systemów zarządzania energią, systemów sterowania mających na celu obniżenie poboru energii,
- wymiana oświetlenia na energooszczędne,
- instalacje OZE i magazyny energii.

KLUCZOWE WYMAGANIA:
Przedsiębiorstwo musi posiadać zdolność kredytową.
Obligatoryjnym załącznikiem do wniosku jest promesa kredytu ekologicznego lub warunkowa umowa kredytu ekologicznego z banku kredytującego.

Realizacja przedsięwzięcia musi zostać poprzedzona przeprowadzeniem audytu energetycznego, który będzie uzasadniał potrzebę i zakres wprowadzanych rozwiązań. Audyt energetyczny przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest obligatoryjny. Audyt efektywności energetycznej jest fakultatywny.

Warunkiem dostępu będzie uzyskanie oszczędności energii na poziomie co najmniej 30% w odniesieniu do obszaru podlegającego zakresowi projektu.

FORMA I WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:
Wsparcie udzielane będzie w formie premii ekologicznej – dofinansowania bezzwrotnego stanowiącego spłatę części kapitałowej kredytu przeznaczonego na realizację inwestycji.

Intensywność wsparcia uzależniona jest od lokalizacji i wielkości przedsiębiorstwa oraz typu przedsięwzięcia i może wynieść od 30% do 85% kosztów netto.

NABÓR WNIOSKÓW:

od 13 czerwca do 17 sierpnia 2023 r. (I konkurs)
od 25 kwietnia do 25 lipca 2024 r. (II konkurs)

PREFERENCJE
uzyskanie oszczędności energii na poziomie przekraczającym wymagane minimum 30%
KONTAKT
Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach Kredytu Ekologicznego zapraszamy do kontaktu z doradcami BGK: kredyt.ekologiczny@bgk.pl

Strona konkursu.

Update cookies preferences