Konsultacje społeczne programu fundusze europejskie dla polski wschodniej 2021-2027

Nasze bieżące działania

Konsultacje społeczne programu fundusze europejskie dla polski wschodniej 2021-2027

W dniach od 5 marca do 8 kwietnia 2021 roku odbywać się będą konsultacje społeczne programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, który jest następcą Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

 

Konferencja on-line inaugurująca konsultacje odbędzie się w dniu 5 marca 2021 r. o godz. 10:00. Będzie transmitowana na kanale YouTube Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, które jest przyszłą Instytucją Zarządzającą nowym programem.

Więcej informacji o konsultacjach, w tym projekt Programu i Prognozy Oddziaływania na Środowisko, a także formularz rejestracyjny i formularze zgłaszania uwag znajdują się na stronie poświęconej PO Polska Wschodnia – https://www.polskawschodnia.gov.pl/konsultacje

Udział Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zachęca do udziału w konferencji oraz zgłaszania uwag do tego programu ponadregionalnego, który jest dedykowany Makroregionowi Polski Wschodniej, a więc również województwu świętokrzyskiemu.

Update cookies preferences