Nasze bieżące działania

Konsultacje - Projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

Główne zmiany/przepisy

Projektowana ustawa ma regulować:
1. Warunki objęcia ochroną pracowników oraz innych osób zgłaszających lub publicznie ujawniających informacje o naruszeniach prawa;
2. Środki ochrony pracowników oraz innych osób zgłaszających lub publicznie ujawniających informacje o naruszeniach prawa;
3. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych określający wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa stosowany przez pracodawcę;
4. Zgłaszanie naruszeń prawa organowi publicznemu lub organowi centralnemu;
5. Zasady publicznego ujawnienia naruszenia prawa;
6. Organy właściwe w sprawach zgłaszania naruszeń prawa i udzielania wsparcia.

Link do RCL tutaj.

Termin zgłoszenia uwag: 4 listopada 2021 do 12:00

Ekspert KL prowadzący konsultacje: Robert Lisicki