Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Konkurs RównoWaga - zgłoś swoją firmę!

W imieniu Konfederacji Lewiatan i Stowarzyszenia Kongres Kobiet zapraszamy do pierwszej edycji konkursu RównoWaga. Celem Konkursu jest wyłonienie pracodawców liderów, którzy realizują działania na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy. Przez pokazanie pozytywnych przykładów Organizatorzy chcą inspirować pracodawców do tworzenia środowiska pracy równego dla wszystkich pracujących, bez względu na płeć. Udział w Konkursie jest całkowicie bezpłatny. Do udziału zapraszamy wszystkich pracodawców – firmy prywatne, administrację, samorządy, NGO. W Konkursie będą oceniane działania pracodawców w pięciu obszarach: polityka i mechanizmy równości, rozwój i szkolenia, równowaga praca-dom, płace oraz zdrowie. 

Pracodawcy przystępujący do konkursu zostaną podzieleni na dwie kategorie:

  • Zatrudniający od 10 do 100 osób
  • Zatrudniający powyżej 100 osób

Co daje udział w konkursie?

  • Jest krokiem w kierunku zmian na lepsze na polskim rynku pracy.
  • Zwiększa atrakcyjność pracodawcy – bo zaangażowanie firm w osiągnięcie szeroko rozumianej równości płci w pracy to jeden z wyznaczników postępu i konkurencyjności – i pozwala mu wypozycjonować się na rynku.
  • Daje możliwość sprawdzenia się firmy i jej samoweryfikacji w obszarze wspierania kobiet.
  • Inspiruje do wprowadzenia zmian i innych rozwiązań, niebranych wcześniej pod uwagę.
  • Pozwala zaprezentować działania laureatów w mediach partnerskich konkursu.

Zgłoszenia są przyjmowane do 10 sierpnia.

Więcej informacji: rownowaga.org.pl

Update cookies preferences