Nasze bieżące działania

Konferencja - Wielkie wyzwania dla mniejszych przedsiębiorstw

Serdecznie zapraszamy na konferencję pt.: "Wielkie wyzwania dla mniejszych przedsiębiorstw".

20 października, Sopot, ul. Bitwy pod Płowcami 54, Sopot Hotel Radisson Blu

DEBATA z udziałem pracodawców i partnerów społecznych w kontekście:

- Szans i zagrożeń biznesowych dla sektora MMŚP w kontekście sytuacji post-pandemicznej
- Wprowadzanych i przygotowywanych zmian regulacyjnych w kluczowych obszarach gospodarki
- Perspektyw rozwoju sektora wynikających z wdrażania strategii Unii Europejskiej w zakresie zielonej i cyfrowej transformacji, Europejskiego Filara Społecznego;

AGENDA:

12:00 Otwarcie: MMŚP: szanse i zagrożenia
Wprowadzenie: Europa Socjalna jako szczególne wyzwanie dla firm sektora MMŚP
12:30 BLOK 1: Mikro, Mali i Średni – wyzwania i oczekiwania: podatki - prawo pracy – inwestycje - rynek
Wprowadzenie: Kondycja sektora wobec aktualnych wyzwań gospodarczych i społecznych
14:00 Lunch
14:30 BLOK 2a: Zielony Ład – nowe szanse biznesowe dla Małych?
15:15 BLOK 2b: Cyfryzacja – jak wykorzystać szanse: innowacje i nowe technologie
16:00 Zakończenie

Zapraszamy do udziału. Liczba miejsc ograniczona. Rejestracja tutaj.

Konferencja będzie realizowana w ramach projektu: „Wzmocnienie dialogu społecznego w Polsce – model inicjowania dialogu społecznego przez stronę pracodawców” (Improved social dialogue in Poland: a model for initiating social dialogue by employer organisations) realizowanego jest przez Konfederację Lewiatan, w ramach Grantu Norweskiego – Godziwa Praca (Norway Grants - Decent Work) nr 2019/101979.”

Osoba kontaktowa:
Grażyna Mazurek
tel.: (+48 22) 55 99 940
e-mail: gmazurek@konfederacjalewiatan.pl