Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Komitet Monitorujący został powołany

Komitet Monitorujący program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 został powołany przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

 

Powołanie Komitetu Monitorującego to jeden z kluczowych warunków rozpoczęcia realizacji programu regionalnego z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. To kolejny, ważny krok, który przybliża region świętokrzyski do ogłoszenia pierwszych konkursów w ramach nowego programu regionalnego.

Komitet Monitorujący jest organem pełniącym funkcje doradczo-opiniodawcze, a w jego skład wchodzą przedstawiciele instytucji zarządzającej programem (czyli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego), strony rządowej, samorządowej oraz reprezentanci świata nauki, biznesu, organizacji pozarządowych, partnerzy społeczni, obserwatorzy, a także przedstawiciel Komisji Europejskiej, pełniąc rolę doradczą. Przewodniczącym Komitetu został marszałek Andrzej Bętkowski, zaś jego zastępcą wicemarszałek Renata Janik.

Do zadań Komitetu należy m.in. rozpatrywanie i zatwierdzanie metodyki  i kryteriów wyboru projektów, wszelkich propozycji zmian w programie regionalnym, analizuje on również postępy we wdrażaniu programu.

W nowej perspektywie finansowej na lata 2021 - 2027, Komitet Monitorujący będą reprezentować z ramienia Związku dyrektor biura dr Anna Kaczor oraz Łukasz Syska członek ŚZPP Lewiatan.

 

 

 

 

 

Do pobrania

Update cookies preferences