Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Jakie powinny być priorytety UE w sprawach biznesu? Badanie Lewiatana, tylko dla firm członkowskich

WEŹ UDZIAŁ W BADANIU

Zapraszamy do udziału w ankiecie, która ma na celu sprawdzenie, jakie według polskich firm powinny być priorytety i kierunki rozwoju Unii Europejskiej. Udział w badaniu zajmie Państwu 5 minut.

Nasze badanie nawiązuje do konferencji nt. przyszłości Europy (COFE), która jest wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej, Rady oraz Parlamentu Europejskiego. Konferencja rozpoczęła się 9 maja i potrwa przez rok. Jej finałem będzie przekazanie szefom unijnych instytucji raportu z konsultacji.

Od kwietnia działa wielojęzyczna platforma cyfrowa futureu.europa.eu, która jest wirtualnym miejscem spotkań uczestników Konferencji z całej Europy. Poprzez platformę można brać udział w wydarzeniach lub zgłaszać wydarzenia, które planuje się zorganizować na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym, jak również komentować i wyrażać opinie o przyszłości UE. Wszystkie te działania będą miały wpływ na rekomendacje i wnioski, które znajdą się w raporcie końcowym.

Ankieta, którą Państwu przekazujemy to tylko pierwszy krok. Jej wyniki będą analizowane i komentowane przez polskich i unijnych ekspertów podczas dyskusji i konferencji, które planujemy zorganizować w ramach COFE, także podczas EFNI2021.

Przyszłość jest w Twoich rękach! #TheFutureIsYours! Zapraszamy Państwa, aby wziąć sprawy w swoje ręce i pomóc w wytyczeniu kursu dla UE.

TWOJE ODPOWIEDZI POMOGĄ NAM SFORMUŁOWAĆ POSTULATY POLSKIEGO BIZNESU

Prosimy o odpowiedzi do poniedziałku 24 maja.

Dziękujemy za udział!