Informacje z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Informacje z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Oszuści podszywają się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS ostrzega przed fałszywymi mailami. W ostatnich dniach niektórzy klienci ZUS otrzymali maile z informacją o błędnie opłaconych składkach lub o braku wpłaty i konieczności jej uregulowania w ciągu 24 h.
Fałszywa korespondencja jest wysyłana z adresu: alert@zus.pl

Przypominamy, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie kieruje do swoich klientów informacji o rozliczeniach składkowych drogą mailową. Za pośrednictwem korespondencji elektronicznej klienci Zakładu nie otrzymują żadnych wezwań
do zapłaty czy też informacji o nadpłatach.
Drogą elektroniczną ZUS kontaktuje się jedynie z tymi klientami, którzy posiadają konto na portalu Platformy Usług Elektronicznych i wybrali taką właśnie formę kontaktu.
ZUS ostrzega, by w żadnym przypadku nie odpowiadać na maile, ani nie otwierać zawartych w korespondencji załączników. Korespondencja tego typu ma bowiem najczęściej na celu zainfekowanie komputera lub uzyskanie dostępu do danych wrażliwych,
które zapisane są w jego pamięci.
W sytuacji, w której ktokolwiek z klientów ma wątpliwości co do nadawcy otrzymanej korespondencji, prosimy o kontakt
z najbliższą placówką Zakładu lub Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem: 22 560 16 00 lub adresem mailowym cot@zus.pl.