Informacja dot.naborów w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach

Nasze bieżące działania

Informacja dot.naborów w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach

Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach informuje,iż planowane nabory zostają odwołane.

 

W związku z oczekiwaniem na przyjęcie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego + na lata 2021-2027, dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach informuje, iż planowane nabory wniosków na zorganizowanie stażu (w terminie od 13 do 17 marca), dofinansowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej (w terminie od 12 do 18 kwietnia) oraz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (w terminie od 29 maja do 2 czerwca) zostają odwołane.

Nowe terminy naboru wniosków na powyższe formy wsparcia zostaną ogłoszone osobnymi komunikatami na stronie urzędu.

Update cookies preferences