Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

Nasze bieżące działania

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

W Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach odbyło się dziś pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

 

W posiedzeniu wziął udział przewodniczący Komitetu marszałek Andrzej Bętkowski, wiceprzewodnicząca wicemarszałek Renata Janik a także m.in. reprezentujący Związek Województw RP przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś i przedstawiciele Komisji Europejskiej – Eliza Przetak z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego oraz Wojciech Włodarczyk, przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.

W skład Komitetu Monitorującego wchodzą przedstawiciele instytucji zarządzającej programem czyli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, strony rządowej, samorządowej oraz reprezentanci świata nauki, biznesu, organizacji pozarządowych, partnerzy społeczni, obserwatorzy, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej, pełniąc rolę doradczą. Przewodniczącym Komitetu jest marszałek Andrzej Bętkowski, zaś jego zastępcą wicemarszałek Renata Janik.

7 grudnia 2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Powołanie Komitetu Monitorującego to jeden z kluczowych warunków rozpoczęcia realizacji programu regionalnego z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Komitet Monitorujący powołany został uchwałą obradującego 15 lutego br. Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Na inauguracyjnym posiedzeniu zostały wręczone akty powołania do prac w Komitecie Monitorującym na lata w nowej perspektywie finansowej 2021 - 2027. Świętokrzyski Zwiąek Pracodawców Prywatnych Lewiatan będzie reprezentowany przez dyrektorkę biura Związku dr Annę Kaczor.

Zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

 

Update cookies preferences