Nasze bieżące działania

Firmy stawiają na zrównoważony rozwój

- Zrównoważony rozwój stanowi obecnie DNA dziania firm. To ogromna szansa do budowy przewag konkurencyjnych polskich przedsiębiorców oraz dźwignia do budowy wartości firm – powiedziała Dorota Zawadzka-Stępniak, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan, w panelu „Firmy, które odnawiają zasoby świata”, który odbył się na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

Liczne kryzysy, które miały miejsce w ciągu ostatnich 18 miesięcy, stanowiły dla świata poważny sygnał ostrzegawczy i ważną lekcję na przyszłość, wskazując jak istotne jest stworzenie bardziej zrównoważonych systemów gospodarczych. Widoczna jest intensyfikacja działań po stronie sektora prywatnego - przedsiębiorstwa na całym świecie dostosowują się do zmian, przenosząc kwestie środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego (ESG) z peryferii strategicznego zainteresowania do samego centrum. Liderzy na całym świecie coraz częściej patrzą na swoją działalność przez pryzmat tworzenia wartości, uwzględniając wpływ na środowisko, zaangażowanie pracowników, partnerstwo zewnętrzne i szerszy wpływ społeczny obok tradycyjnych, finansowych mierników sukcesu.

- Przedsiębiorstwa ogłaszają swoje zobowiązania w drodze do neutralności klimatycznej, gdyż widzą w tym realną korzyść środowiskową i biznesową. A zrównoważony rozwój w centrum strategii biznesowej oraz traktowanie wydatków na transformację energetyczną nie jako koszt, ale jako inwestycję długoterminową to kluczowe elementy nowego paradygmatu biznesu. Ograniczanie śladu węglowego i dochodzenie do neutralności klimatycznej jest bezpośrednio związane z przewagą konkurencyjną firmy – powiedziała Dorota Zawadzka-Stępniak.

Coraz więcej przedsiębiorstw, zarówno globalnie jak i w Polsce, wskazuje cele neutralności klimatycznej, przedstawia wizje zrównoważonego rozwoju, monitoruje i raportuje swój wpływ. Niektóre przedsiębiorstwa idą dalej, deklarując kompensację emisji z przeszłości. Firmy podejmują działania w odpowiedzi na wymogi regulacyjne, rosnącą presję ze strony konsumentów, inwestorów, pracowników i społeczeństwa. Pojawia się coraz więcej dowodów na to, że zrównoważony rozwój i dbanie o interesariuszy ma pozytywny wpływ na wynik finansowy i wartość dla akcjonariuszy. W badaniu PwC pt. Zielone Finanse po polsku, 80% badanych banków komercyjnych wprowadziło elementy zrównoważonego finansowania w swoich strategiach biznesowych i ofercie produktowej, a niemal wszystkie uwzględniają ryzyka klimatyczne i środowiskowe w procesach kredytowych.

Konfederacja Lewiatan