Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Firmy innowacyjne czekają na zmiany w prawie własności przemysłowej

Konfederacja Lewiatan proponuje ważne dla przedsiębiorców zmiany w prawie własności przemysłowej w zakresie m.in. patentów, w tym postępowań przed Urzędem Patentowym. Wśród propozycji zgłoszonych przez przedsiębiorców znalazły się m.in. te dotyczące zmian w postępowaniu zgłoszeniowym, sprzeciwowym i spornym przed Urzędem Patentowym. Ich celem jest uproszczenie, przyspieszenie postępowań i usunięcie błędów, które mogą w konsekwencji doprowadzić do nieuzyskania patentu na wynalazek. Chodzi także o wyeliminowanie sytuacji, w których uprawniony może składać kolejne wnioski o zmianę zastrzeżeń, co prowadzi do blokowania postępowania spornego.

- Innowacyjne rozwiązania są niezbędnym elementem działalności przedsiębiorstw pozwalającym zyskać przewagę konkurencyjną na rynku. Mimo, że w ostatnich latach resort rozwoju i Urząd Patentowy niezwykle przychylnie przyjmowały postulaty przedsiębiorstw innowacyjnych, to nadal potrzebne są duże zmiany w prawie własności przemysłowej, które będą sprzyjać wzrostowi liczby nowych rozwiązań, również technicznych - mówi Elżbieta Dziuba, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Konieczna jest modyfikacja przepisów dotyczących dodatkowego prawa ochronnego (Supplementary Protection Certificate), które w obecnym kształcie jest niespójne z treścią unijnego rozporządzenia.

Przedsiębiorcy postulują też publikację przez Urząd Patentowy, wraz ze sprawozdaniem ze stanu techniki, wstępnej oceny dotyczącej wymogu jednolitości zgłoszenia i spełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu. Wskazują na stosowanie takich samych terminów w postępowaniu dla podmiotów krajowych i zagranicznych, a także na konieczność składania w postępowaniu spornym dowodów w języku polskim, a w przypadku dostarczenia nieprzetłumaczonych dowodów w wyznaczonym terminie uznanie ich za niezłożone.
Konfederacja Lewiatan

Update cookies preferences