Firmy czekają na ograniczenie podatkowej sprawozdawczości

Nasze bieżące działania

Firmy czekają na ograniczenie podatkowej sprawozdawczości

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowuje kolejny pakiet ułatwień i usprawnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Redukcja obowiązków sprawozdawczych dotyczących podatków znacznie ułatwi funkcjonowanie przedsiębiorstw. Konfederacja Lewiatan proponuje m.in. przekazywanie informacji PIT-11 do urzędu skarbowego właściwego dla płatnika, zmianę procedury sprawdzania zasadności zwrotu VAT, czy ograniczenie liczby informacji w deklaracjach podatkowych.

Przedsiębiorcy od dawna uskarżają się na nadmierną restrykcyjność obowiązków sprawozdawczych i domagają się zmniejszenia częstotliwości przedkładanych danych, informacji czy dublujących się sprawozdań. Wskazują na uchylenie obowiązków, które wynikają z przepisów nieprzystających do obecnych uwarunkowań, w tym wywodzących się np. ze zmienionych aktów prawnych.

- Firmy coraz częściej odbierają politykę podatkową jako utrudnianie działalności. Dotyczy to zwłaszcza wymagań sprawozdawczych wobec podatników, które zaburzają funkcjonowanie firm i pochłaniają sporo czasu – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Propozycje Konfederacji Lewiatan
1. Weryfikacja sprawdzania zasadności zwrotu VAT
Sprawdzanie zasadności zwrotu VAT odbywa się w ramach czynności sprawdzających. Z informacji przedsiębiorców wynika, że urzędnicy nadużywają tego przepisu wymagając od firm przedstawienia wyjaśnień, dokumentów, a nawet korespondencji mailowej z kontrahentami. Takie „czynności sprawdzające” w dużym stopniu zaburzają funkcjonowanie firmy, angażując wiele czasu na korespondencję z urzędem.

2. Ograniczenie w deklaracjach podatkowych liczby pól z danymi podatników do nazwy i numeru identyfikacyjnego
Dane z polami adresowymi takimi jak powiat, gmina, kod pocztowy nie wydają się konieczne dla administracji skarbowej, w dobie przesyłanych elektronicznie i automatycznie przetwarzanych deklaracji. System administracji skarbowej zapewne w ogóle nie potrzebuje tych danych do identyfikacji deklaracji/podatnika i alokacji do odpowiednich baz.

3. Wysyłanie informacji PIT-11 do urzędu skarbowego właściwego dla płatnika/podmiotu wysyłającego a nie podatnika
Konieczność identyfikacji urzędu skarbowego dla podatników, przy wysyłaniu informacji dotyczących np. przychodów z innych źródeł, jest kłopotliwa. Często się okazuje, że pracownicy nie aktualizują danych swoich urzędów skarbowych. Zmiana pozwoli przedsiębiorcom zaoszczędzić czas poświęcany na wypełnianie obowiązków podatkowych.

4. Zmiany w zasadach zamieszczania podatników na Białej Liście i wskazywania rachunków bankowych w zgłoszeniach NIP-8/NIP-2
Aktualnie rachunek rozliczeniowy podatnika VAT pojawia się na Białej Liście w sytuacji, gdy bank zgłosi jego rachunek do systemu STIR, a podatnik zgłosi równolegle ten rachunek w zgłoszeniu NIP-8 lub NIP-2. Postulujemy zamieszczanie rachunków tylko w oparciu o dane przekazywane przez banki w ramach systemu STIR. W NIP-8 lub NIP-2 zgłaszane byłyby tylko rachunki otwierane w bankach zagranicznych nie objętych systemem raportowania do STIR.

5. Likwidacja obowiązku wysyłania informacji IFT-2R do nierezydentów
Nierezydenci w zdecydowanej większości nie potrzebują informacji IFT-2R, ponieważ kwoty przychodów wynikają z wystawianych przez nich faktur, zawieranych umów, wpływów na ich rachunki – te dokumenty są podstawą księgowań przychodów. Kwoty potrącanych u źródła podatków są również im znane.

6. Likwidacja informacji CIT-7
Informacja CIT-7 obejmuje dane o dywidendach oraz innych przychodach z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłaconych na rzecz krajowych osób prawnych i potrąconym podatku. Wprowadzona została w okresie, gdy podatnikom CIT przysługiwało prawo do odliczenia potrąconego podatku od należnego CIT (metoda kredytu podatkowego). Od wielu lat odliczenie nie przysługuje przez co informacja jest zbędna.

7. Likwidacja obowiązku wykazywania transakcji z podmiotami powiązanymi (nierezydentami) w informacji ORD-U
Informacje te są wykazywane w IFT-2R a także po części w TPR-C (jedna i ta sama transakcja może być zaraportowana w tych trzech informacjach wysyłanych do władz skarbowych).
Konfederacja Lewiatan