Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Europejski Zielony Ład - szanse i wyzwania dla regionu świętokrzyskiego

Do 2050 roku Europa ma stać się pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem, przy jednoczesnym zachowaniu przyrody, utrzymaniu zrównoważonego rozwoju gospodarki, poprawie stanu zdrowia i jakości życia obywateli. Komisja Europejska przygotowała Europejski Zielony Ład – plan zbudowania zrównoważonej gospodarki UE poprzez dostrzeżenie w wyzwaniach związanych z klimatem i środowiskiem naturalnym możliwości we wszystkich obszarach polityki oraz przeprowadzenie transformacji, która będzie sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu społecznemu. Debatę poświęconą tym zagadnieniom zorganizował Punkt Informacji Europejskiej wraz z Wojewódzką Radą Zatrunienia w Kielcach, w której braliśmy czynny udział.

– Rozmawialiśmy o tym, jak skutecznie zatrzymać niekorzystne i stale pogłębiające się zmiany klimatyczne. Aby zrealizować zamierzone cele w europejskiej strategii, musi ulec transformacji nie tylko sposób wytwarzania energii, ale także struktura przemysłu. W Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego jest wiele zapisów, które przybliżają nas do zielonej Europy - mówił marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski. 

W konferencji brało udział blisko 100 uczestników – przedsiębiorców i samorządowców z regionu. W gronie ekspertów znaleźli się: Izabela Zygmunt – ekspert ogólnoeuropejskiej sieci informacyjnej Team Europe, Marek Banasik – przedstawiciel Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Kielce, członek WRDS w Kielcach, Jacek Sułek – dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Witold Naturski – pełniący obowiązki dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Maciej Witucki – prezydent Konfederacji Lewiatan, Członek Bussines Europe, Paweł Różycki – zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Transformacji Klimatycznej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Podczas debaty rozmawiano o nowej polityce klimatycznej w Europie, o mechanizmie sprawiedliwej transformacji a przede wszsytkim o głównych założeniach Europejskiego Zielonego Ładu. Ta nowa polityka inwestycyjna Unii Europejskiej powstała, by Europa była wiodącym reduktorem dwutlenku węgla do atmosfery.

Główne jej założenia:
- w 2050 r. Europa osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto,
- nastąpi oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużywania zasobów,
- żadna osoba ani żaden region nie pozostaną w tyle pod względem rozwoju gospodarczego oraz zaangażowania we wprowadzanie Europejskiego Zielonego Ładu.

Europejski Zielony Ład zawiera plan działań umożliwiających:
- bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym,
- przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej i zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń.
Transformacja ma być sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu społecznemu. Do 2050 r. UE chce stać się kontynentem neutralnym dla klimatu.

Osiągnięcie tego celu będzie wymagało działań we wszystkich sektorach naszej gospodarki, takich jak:
1) inwestycje w technologie przyjazne dla środowiska
2) wspieranie innowacji przemysłowych
3) wprowadzanie czystszych, tańszych i zdrowszych form transportu prywatnego i publicznego
4) obniżenie emisyjności sektora energii
5) zapewnienie większej efektywności energetycznej budynków
6) współpraca z partnerami międzynarodowymi w celu poprawy światowych norm środowiskowych.

Konferencja była okazją do porozmawiania w szerokim gronie wszystkich stron dialogu społecznego, przy wsparciu ekspertów, o szansach i wyzwaniach dla regionu świętokrzyskiego w kontekście zielonej transformacji.

Update cookies preferences