Nasze bieżące działania

Elektroniczny system TAX FREE

Od 1 stycznia 2022 roku ma zacząć funkcjonować elektroniczny system TAX FREE – do wystawiania i rejestrowania elektronicznych dokumentów TAX FREE oraz do ewidencjonowania wypłaconych kwot zwrotu VAT podróżnym. W związku z tym wszyscy sprzedawcy uczestniczący w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym będą mieli obowiązek wystawiania dokumentów TAX FREE w formie elektronicznej.

Już teraz możliwa jest rejestracja do systemu, która do końca roku 2021 r. będzie obowiązkowa dla wszystkich sprzedawców, chcących skorzystać z procedury TAX FREE. Krajowa Informacja Skarbowa udostępniła 1 lipca 2021 możliwość rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

System zwrotu VAT dla podróżnych – TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę uniknąć podwójnego opodatkowania. Podróżni, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej mają możliwość odzyskania podatku VAT zapłaconego przy nabyciu towarów, jeżeli:
- łączna wartość zakupów wraz z podatkiem VAT wynosi co najmniej 200 zł;
- podróżny otrzymał paragon z kasy rejestrującej, opatrzony stemplem Urzędu Celnego;
- zakupione towary zostały wywiezione poza terytorium Unii Europejskiej w stanie nienaruszonym, towary nie mogą zostać skonsumowane na terenie UE;
- towary tak nabyte nie mogą być przeznaczone na cele handlowe.

Do pobrania