Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Dziękujemy, że jesteście z nami - Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.

Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. wspiera rozwój świętokrzyskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz instytucji pożytku publicznego.

Spółka udziela poręczeń ułatwiających przydsiębiorcom z regionu świętokrzyskiego dostęp do kredytów, pożyczek, leasingu oferowanych przez instytucje finansowe oraz ułatwiających pozyskanie zamówień publicznych. Działa w branży finansowej od 2010 roku. To czym wyróżnia się Spółka to sprawność działania czyli krótki czas uzyskania decyzji poręczeniowej (w większości przypadków decyzja poręczeniowa wydawana jest w dniu wydania decyzji o przyznaniu finansowania przez instytucję finansującą). To co najbardziej przyciąga przedsiębiorców do korzystania z oferty Spółki to niski koszt ustanowienia poręczenia – poręczenia udzielane w ramach pomocy „de minimis”, (czyt. po cenie znacznie niższej niż rynkowa).

Oferta:
Udzielanie poręczeń spłaty zobowiązań finansowych (zabezpieczanie spłaty kredytów, pożyczek, leasingu) związanych z prowadzoną na terenie woj. świętokrzyskiego działalnością gospodarczą MŚP.

Zachęcamy do kontaktu:

Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
ul. Św. Leonarda 1/13
25-311 Kielce
tel.: 41 242 95 05
e-mail: sekretariat@swietokrzyskifp.pl 

Update cookies preferences