Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Dziękujemy, że jesteście z nami - Fundacja Rozwoju Przemysłu!

Fundacja Rozwoju Przemysłu to instytucja otoczenia biznesu tworzona przez ludzi z pasją do działania i wsparcia lokalnego i nie tylko, biznesu rodzinnego. 

Fundacja Rozwoju Przemysłu (FURP) to organizacja non-profit, która działa na rzecz wspierania i promowania polskiego przemysłu, zwłaszcza w obszarze transformacji cyfrowej i innowacyjności. Celem fundacji jest pomaganie przedsiębiorcom w dostosowaniu się do zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych, a także w budowaniu konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju. Organiacja współpracuje z instytucjami naukowymi, ośrodkami badawczymi, organizacjami otoczenia biznesu i administracją publiczną, aby tworzyć sprzyjające środowisko dla rozwoju przemysłu przyszłości. 

Sukcesy:
FURP w regionie jest prekursorem wsparcia procesów transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwach - jest współautorem i konsorcjantem Technopark Kielce EDIH – jedynego w województwie - wyłonionego przez Komisję Europejską - Europejskiego Hubu Innowacji Cyfrowych.

Oferta:
Realizacja usług doradczych i szkoleniowych, standardowych oraz specjalistycznych. Specjalizacja w badaniach potencjału rynkowego, analizy możliwości finansowania inwestycji, modelowaniu biznesowym jak również analizach ekonomicznych firm.
Oferta usługi transformacji cyfrowej i energetycznej: analiza potencjału ekonomicznego, organizacyjnego i innowacyjnego przedsiębiorstwa w kontekście cyfryzacji i transformacji energetycznej.

Fundacja poszukuje przedsiębiorstw poszukujących wsparcia, ścieżek rozwoju w każdym obszarze, źródeł finansowania swoich pomysłów.

Zachęcamy do kontaktu!

Fundacja Rozwoju Przemysłu (FURP)

ul. Karola Olszewskiego 6
25-663 Kielce
tel. 661 550 455
biuro@furp.pl

 

Update cookies preferences