Bezpłatne webinarium pt.: „Fundusze w ramach Europejskiego Zielonego Ładu”

Nasze bieżące działania

Bezpłatne webinarium pt.: „Fundusze w ramach Europejskiego Zielonego Ładu”

Ośrodek Enterprise Europe przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców z sektora MŚP na bezpłatne webinarium pt.: „Fundusze w ramach Europejskiego Zielonego Ładu”, które odbędzie się 18 marca 2021 roku.

W programie webinarium:

  • Krajowy Plan na rzecz energii i klimatu i ustawa o OZE, a Europejski Zielony Ład.
  • Priorytetowe obszary działań dla MŚP i ich finansowanie.
  • Fundusze europejskie dla Polski w latach 2021-27.
  • Plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy InvestEU.
  • Fundusz Sprawiedliwej Transformacji.
  • Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Next Generation EU.
  • Programy operacyjne w umowie Partnerstwa i alokacja środków finansowych.
  • Regionalne Programy Operacyjne – działania dla MŚP.

Webinar jest otwarty i nie wymaga rejestracji: Webinarium: Fundusze w ramach Europejskiego Zielonego Ładu - YouTube