Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

Bez zaskoczenia. Stopy procentowe bez zmian

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Kolejne dwudniowe posiedzenie RPP nie przyniosło zaskoczenia. Rada po raz kolejny pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie, tj., 6,75%. Nic też wcześniej nie wskazywało, że decyzja może być inna. Przede wszystkim na horyzoncie nadal mamy do czynienia z zacieśnianiem polityki pieniężnej ze strony największego naszego „partnera” handlowego jakim jest strefa euro. 2 lutego ECB zdecydował się podnieść główną stopę o kolejne 50 pkt bazowych do 3%. Jest to najwyższy wynik od 2008 r., a nadal jest perspektywa na dalsze zacieśnianie polityki monetarnej w strefie. Podobną drogą kroczy amerykański FED. 1 lutego stopa procentowa w USA została podwyższona o 25 pkt bazowych do  4,75%. To z kolei rekord od 2007 r. Spełnia się jeszcze jedna przesłanka, która oddala perspektywę podwyżki stóp.  Polska gospodarka zwalnia. Może nie dzieje się to w spektakularny sposób, ale w danych widoczne jest osłabienie gospodarze.

Rada Polityki Pieniężnej nie chce również „grać” na dalsze pogorszenie nastrojów społecznych. Te są od dłuższego czasu bardzo minorowe, a podwyższenie stóp procentowych mogłoby je jeszcze bardziej pogorszyć. Ciągle aktualny pozostaje scenariusz wyborczej obniżki stóp na wrześniowym posiedzeniu. Być może jednak rządzący zdecydują się na bardziej odważniejszy i szczodry ruch w postaci uruchomienia kolejnych wakacji kredytowych.

Konfederacja Lewiatan

Update cookies preferences