Nasze bieżące działania

Nasze bieżące działania

ANKIETA - zapytanie o szkolenie

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zaprasza przedsiębiorców do udziału w ankiecie dotyczącej zainteresowania nieodpłatnym szkoleniem w zakresie gospodarowania produktami jednorazowego użytku.

 

Mając na uwadze nowe obowiązki przedsiębiorców, związane z wejściem w życie z dniem 24 maja 2023 r. przepisów ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz.877), Urząd Marszałkowski zwraca się z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety dotyczącej ewentualnego zainteresowania udziałem w nieodpłatnym, stacjonarnym szkoleniu, skierowanym do przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz podmiotów prowadzących jednostki handlu detalicznego, hurtowego jednostki gastronomiczne, w których oferowane są produkty jednorazowego z tworzyw sztucznych będące opakowaniami lub napoje lub żywność pakowane przez tego przedsiębiorcę w te produkty (kubki na napoje, pojemniki na żywność).

Wypełnioną ankietę uprzejmie prosimy zainteresowanych przedsiębiorców o odesłanie na adres mailowy: Katarzyna.Haja@sejmik.kielce.pl w terminie do dnia 31 sierpnia br.

Do pobrania

Update cookies preferences